Stemverklaring - Rapport Hübner

Euro immo-wegmann-Ym2mFGr4GWI-unsplash.jpg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 24 maart 2021 om 15:36

Stemverklaring - Rapport Hübner

Bij het rapport van het Europees Parlement over het versterken van de internationale rol van de euro heb ik mij onthouden bij de eindstemming. Hoewel ik het belang van een sterke euro erken, kan ik mij niet vinden in de onderliggende boodschap van dit rapport die van de euro een geloofsartikel maakt, als de enige weg voorwaarts.

Het rapport Hübner benoemt zowel voor- als nadelen van het grootschalig gebruik van de euro als internationale reservevaluta. Voordelen zijn lagere transactie- en financieringskosten, en grotere weerbaarheid tegen economische schokken. Nadelen zijn het risico op overwaardering van de munt, onstabiele kapitaalstromen en grotere verantwoordelijkheden.

Op basis van deze afweging steun ik het streven om te zorgen dat de euro een grotere rol gaat spelen in internationale markten. Wat mij echter tegenstaat is de stellingname van dit rapport dat monetaire integratie een onomkeerbaar project is, dat niet alleen economisch, maar ook politiek van aard is. Ik ben van mening dat een kritische houding richting monetaire integratie te allen tijde geboden is. Daarnaast kan ik mij niet vinden in de positieve toon over de mogelijkheid voor de EU om zelfstandig te lenen op de kapitaalmarkten. Voor mij betreft dit namelijk echt een eenmalige uitzondering, met het oog op het coronaherstelfonds.