Stemverklaring - Rapport over administratieve samenwerking tussen belastingdiensten

ibrahim-rifath-OApHds2yEGQ-unsplash.jpg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 10 maart 2021 om 12:30

Stemverklaring - Rapport over administratieve samenwerking tussen belastingdiensten

Bij het rapport van het Europees Parlement over administratieve samenwerking tussen de belastingdiensten van lidstaten heb ik me onthouden bij de eindstemming. Hoewel ik de aanpak van belastingontwijking en -ontduiking beslist steun, zijn er veel amendementen aangenomen die ik te ver vind gaan.

Het rapport Giegold is de reactie van het Europees Parlement op het voorstel van de Europese Commissie om Richtlijn 2011/16/EU te herzien, omdat de huidige regels niet meer toereikend zijn in een economie die steeds verder digitaliseert. Er moeten daarom meer mogelijkheden komen voor belastingdiensten om onderling informatie uit te wisselen over transacties die op digitale platforms plaatsvinden.

De Europese Commissie heeft hier ronduit goede voorstellen voor gedaan. Een meerderheid in het Europees Parlement wil echter extra eisen stellen. Zo zouden belastingdiensten niet alleen informatie met elkaar moeten delen, maar ook met de Europese Commissie, die daar vervolgens over dient te rapporteren. Hierbij kan niet worden gewaarborgd dat alleen de hoogst nodige gegevens worden uitgewisseld. Daarnaast wil men ruimere mogelijkheden voor lidstaten om informatie van buitenlandse belastingdiensten te gebruiken voor andere doeleinden dan belastingheffing alleen. Ook hier vind ik terughoudendheid op zijn plaats, omdat belastingheffing een nationale bevoegdheid is. Door deze en andere eisen gaat een meerderheid van het EP veel verder dan de Commissievoorstellen, dat vond ik te ver gaan.