Europese Commissie opent klachtenlijn voor misstanden bij handelsafspraken

sergey-zolkin-_UeY8aTI6d0-unsplash.jpg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 25 februari 2021 om 15:52

Europese Commissie opent klachtenlijn voor misstanden bij handelsafspraken

Handhaving van handelsafspraken die de EU heeft met derde landen gaat niet alleen over economische criteria, maar ook over verplichtingen omtrent arbeidsomstandigheden, mensenrechten en milieu. De Europese Commissie heeft daarom een nieuwe klachtenlijn opgezet. Dat vind ik hard nodig want we hebben tot nu toe te weinig oog voor de misstanden die plaats vinden in de landen waar de  EU handel mee drijft.

De handhaving van handelsafspraken die de EU is aangegaan met zogenoemde derde landen (landen die niet lid zijn van de Europese Unie) moet beter. De bedoeling is dat er met deze nieuwe klachtenlijn meer gelijkheid, toegankelijkheid en transparantie komt. Het idee is dat klachten over aspecten van handelsafspraken die niet per se economisch van aard zijn, voortaan op gelijke voet behandeld worden als klachten over marktbarrières, die meer economisch van aard zijn. Kortom: hopelijk wint straks niet alleen de koopman meer, maar steeds ook meer de dominee.

Verschillende derde landen profiteren van handelsvoordelen vanwege het Algemeen Stelsel van Preferenties van de EU (beter bekend met de Engelstalige afkorting GSP(+)). Zulke landen moeten voldoen aan verplichtingen op bijvoorbeeld het gebied van mensenrechten en aan milieustandaarden. Tegelijkertijd weten we dat landen zoals Pakistan, dat aanzienlijke handelsvoordelen geniet, dergelijke regels geregeld met voeten treedt, zoals momenteel blijkt uit het feit dat het christelijke echtpaar Shagufta Kausar en Shafqat Emmanuel onterecht ter dood veroordeeld is op beschuldiging van godslastering.

Wanneer bijvoorbeeld de vrijheid van godsdienst onvoldoende wordt gegarandeerd, kan dit voor de EU reden zijn om op grond van de gemaakte afspraken invloed uit te oefenen, en in het uiterste geval eventuele handelsvoordelen ongedaan te maken. De nieuwe klachtenlijn is een manier om dergelijke misstanden, mits ze bestaande afspraken schenden, bij de Europese Commissie onder de aandacht te brengen.

Dit nieuwe instrument juich ik van harte toe, want momenteel blijft het te vaak bij (schriftelijke) verklaringen van de EU die geen zoden aan de dijk zetten.

Ik moedig met name maatschappelijke organisaties die zich hard maken voor mensenrechten en godsdienstvrijheid aan, van deze nieuwe mogelijkheid gebruik te maken!

Meer informatie hierover en toegang tot het klachtenformulier is hier te vinden.