Stemverklaring - Rapport mensenrechten en democratie in de wereld

Myanmar_2019_0310108801 (foto van Open Doors).jpg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 20 januari 2021 om 13:59

Stemverklaring - Rapport mensenrechten en democratie in de wereld

Bij de eindstemming over het Santos rapport over ”Mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie op dit gebied – jaarverslag 2019”, heb ik me bij die stem uiteindelijk onthouden.

Daarvoor heb ik de volgende redenen:  

Enerzijds bevat het rapport twaalf paragrafen die alle de “seksuele en reproductieve rechten” – Europees jargon voor abortus provocatus – uitgebreid benoemen, bepleiten en willen bevorderen. Het rapport ademt op velerlei manieren de oproep uit voor nog meer mogelijkheden tot abortus in de wereld. Daar ben ik op tegen.

Anderzijds zijn er vier amendementen aangenomen (die daardoor zijn toegevoegd aan de uiteindelijke tekst van het rapport) die specifiek gaan over de wereldwijde discriminatie en vervolging van christenen. Dat is positief. Eén van die amendementen (nr. 23) heb ik zelf mede ingediend en luidt: “onderstreept de noodzaak om aandacht te schenken aan onder meer de situatie van de vervolgde christenen wereldwijd, die de overgrote meerderheid vormen van de religieuze groeperingen die te maken hebben met discriminatie, geweld en dood.”

Deze twee zaken afwegende heb ik niet voor, niet tegen, maar onthouding gestemd bij mijn eindstem.