Stemverklaring - resolutie inzake abortus rechten in Polen

liane-metzler-B32qg6Ua34Y-unsplash.jpg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 26 november 2020 om 09:45

Stemverklaring - resolutie inzake abortus rechten in Polen

In de voorliggende resolutie spat van vrijwel iedere paragraaf de scherpe afkeer tegen het Poolse beleid inzake abortus provocatus af. Geen argument wordt onbenut gelaten om dit beleid snoeihard te verwerpen.

De resolutie leest als één groot statement voor abortus provocatus. De suggestie wordt gewekt dat dit een Europese waarde en een Europees recht is. Echter: de EU gaat niet over abortus provocatus. Al talloze malen heeft onder andere de Europese Commissie terecht en juist verklaard, dat de EU op dit terrein niet bevoegd is. Dit is geen Europees recht.

Voorts, er wordt in de resolutie genegeerd dat ook een ongeboren kind recht op leven heeft. Ook de hulp die moeder en kind na de geboorte door allerlei hulpverlenende instanties wordt geboden, wordt helaas niet genoemd.

Tenslotte, in de tekst wordt het beeld neergezet dat abortus provocatus in feite een anticonceptiemiddel is dat voluit beschikbaar dient te zijn voor iedereen. Deze visie, waarbij ongeboren leven direct in het geding is, wijs ik af. Ik steun de resolutie derhalve niet.