Persbericht: Pulsvisserij wordt binnen half jaar opnieuw bekeken

IMG_4006
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 16 november 2020 om 15:56

Persbericht: Pulsvisserij wordt binnen half jaar opnieuw bekeken

Komend voorjaar zal de pulsvisserij opnieuw bekeken worden. Dat is de reactie van Europese Commissie bij de bespreking van het ICES-rapport vandaag in de visserijcommissie van het Europees Parlement. Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie), die dit rapport vandaag op die agenda kreeg, vindt deze belofte van de Europese Commissie positief: “De puls is de Green Deal van de visserijmethoden. Maar die werd vorig jaar helaas verboden door een meerderheid van het Europees Parlement.”

Vanmiddag werden door de voorzitter van de adviescommissie van ICES, Mark Dickey-Collas, de uitkomsten van het ICES-onderzoek over de pulsvisserij toegelicht in de EP-visserijcommissie. Uit dit ICES-rapport blijkt dat deze vismethode aanzienlijk minder impact heeft op de ecologie en het milieu vergeleken met de traditionele boomkor.

Van Dalen: “Door een leugenachtige lobby vanuit Frankrijk heeft het Europees Parlement uiteindelijk tegen de pulsvisserij gestemd. Dat verbod moet van tafel want dat besluit was niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Een totaalverbod op de puls is met deze studie in de hand niet meer te rechtvaardigen.”

Opvallend veel Europarlementariërs in de visserijcommissie vonden het vreemd dat de discussie over de pulsvisserij opnieuw gevoerd wordt. Want er was al besloten tot een verbod. Van Dalen: “Dit laat zien dat vele collega’s vooringenomen zijn. Nu er wetenschappelijk onderzoek ligt dat pro-puls is willen ze dat negeren, want dit rapport past kennelijk niet in hun politieke straatje”.

Bij de evaluatie van de huidige Verordening Technische Maatregelen voor de Visserij zal de puls dus opnieuw besproken worden. Dat zal binnen een half jaar gebeuren. Van Dalen: “Dat is laat, maar beter laat dan nooit. Er ligt nu een helder advies van een gerenommeerde internationale groep wetenschappers. De pulsvisserij steekt met kop en schouders boven andere visserijmethoden uit. Wij hadden en hebben gelijk dat de puls puik is: nu alles op alles zetten om gelijk te krijgen!”

- EINDE BERICHT -

Lees hieronder mijn bijdrage in de discussie rond de pulsvisserij vanmiddag:

Het jaar 2019 kleurde diep zwart voor de visserij. Op 16 april van dat jaar verbood een meerderheid van het Europees Parlement de pulsvisserij.

Een diep zwart besluit omdat een milieuvriendelijke, selectieve vismethode werd verboden. Een methode waarbij ongewenste bijvangsten zeer worden beperkt, waarbij het omploegen van de zeebodems zoals met de traditionele boomkor verleden tijd is, waarbij tot 40 procent van de brandstof wordt bespaard en de CO2-uitstoot van scheepsmotoren enorm wordt beperkt. Kortom, de Green Deal van de visserijmethoden werd de nek om gedraaid.

Het besluit was voorts diep zwart omdat ingrijpende besluiten in het EU visserijbeleid standaard gebaseerd worden op wetenschappelijke studies. Begin 2019 zagen de eerste wetenschappelijke analyses voor de puls er goed uit. Maar de finale wetenschappelijke studies zouden pas later komen. Desondanks verzaakte de meerderheid van het Parlement haar eigen principes en verbood de puls, hoewel er geen wetenschappelijke eindproducten ter tafel lagen.

Het verbieden van de puls was een combinatie van leugens en jaloezie.

Leugens verspreid door een Franse lobbyorganisatie die subsidie ontvangt van onder andere de Amerikaanse oliemaatschappij Sunoco. Zij  legden hun leugen vast in een plaatje waarop vis door de puls zou worden geëlektrocuteerd. Volkomen gelogen: de vissterfte bij gebruik van de puls is aantoonbaar lager dan bij gebruik van de boomkor.

Jaloezie omdat vooral Nederlanders succes hadden met de puls. Waarbij ik direct opmerk: de Nederlandse overheid heeft te veel ontheffingen verstrekt voor het gebruik van deze methode. Juist en vooral omdat de wetenschappelijke gegevens nog niet beschikbaar waren.

Hoe verder? Er is nu nauwelijks een vismethode die zo goed is onderzocht als de puls. En wetenschappers zeggen ons: de puls is puik. De bal ligt dus bij de Europese Commissie. Zij moet bij de evaluatie van de technische maatregelen en in de aanloop naar het nieuwe gemeenschappelijke visserijbeleid de puls weer aan de orde stellen. Ik hoor graag van de Commissie hoe zij dat gaat regelen.