Stemverklaring EU-begroting 2021

ibrahim-rifath-OApHds2yEGQ-unsplash.jpg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 12 november 2020 om 14:58

Stemverklaring EU-begroting 2021

Het Europees Parlement stemde vandaag over de algemene begroting van de Europese Unie voor het jaar 2021. Ik heb me bij de eindstemming over de afsluitende resolutie onthouden.

In de begroting en resolutietekst zitten beslist ook goede elementen. Met name ben ik verheugd dat een mede door mij ingediend amendement is overgenomen, om de zogenoemde toetredingsgelden voor Turkije stop te zetten. Er gaat in 2021 geen EU-geld meer naar de Turkse regering, noch naar andere overheidsinstanties om de toetreding van Turkije op de EU voor te bereiden. Slechts enkele ngo’s in Turkije die strijden voor de rechtsstaat ontvangen nog EU-geld. Hiermee is dus financieel de mogelijke toetreding van Turkije tot de EU stopgezet. Uiteraard blijf ik mij inzetten om ook de toetredingsonderhandelingen met Turkije definitief te stoppen. Turkije kan en mag geen EU-lidstaat worden.

Echter, de algemene teneur van de begroting 2021 is een verhoging van vrijwel alle budgetten. Dat kan echt niet in deze tijd. Natuurlijk hebben alle EU-instellingen een begroting nodig, maar niet hoger dan die van 2020. Het is bijvoorbeeld onbegrijpelijk dat het Europees Parlement meer geld krijgt. Immers, in het nu aflopende jaar 2020 hebben álle Europese instellingen veel geld niet gebruikt. Reis- en verblijfkosten voor Europarlementariërs, medewerkers van de griffie en andere medewerkers zijn er nauwelijks geweest. Sinds maart is er niet meer naar Straatsburg gereisd, maar hebben ook vrijwel geen andere (werk)bezoeken plaatsgevonden. Ook is er enorm bespaard op de uitgaven van gebouwen en het gebruik van gas, water en elektriciteit. Die gebouwen waren immers feitelijk gesloten. In totaal gaat het hier om een besparing van meer dan 100 miljoen euro alleen al voor het Europees Parlement.

Die niet-gebruikte gelden kunnen in 2021 voor een aanzienlijk deel gebruikt worden. Mochten bepaalde (wettelijke) spelregels dat verhinderen, dan moeten die snel veranderd worden, in plaats van dat er meer begrotingsgeld bij gaat. Uiteindelijk heb ik me daarom onthouden voor het nieuwe EU-budget 2021.