Met frisse moed het nieuwe parlementaire seizoen in

Teamfoto 2020.jpg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 3 september 2020 om 16:45

Met frisse moed het nieuwe parlementaire seizoen in

Mijn team en ik zijn weer met frisse moed aan een nieuw politiek seizoen begonnen na het zomerreces van het Europees Parlement. Visserij blijft een van mijn politieke speerpunten. Op 3 september was de Duitse minister van Voeding en Landbouw, Julia Klöckner, te gast in de Visserijcommissie van het Europees Parlement.

Ze was uitgenodigd omdat elk halfjaar een andere lidstaat het voorzitterschap overneemt van de Europese Raad, en dit halfjaar is dat Duitsland. De Duitse minister presenteerde een reeks prioriteiten van het Duitse voorzitterschap inzake de visserij: Brexit, herziening Visserijfonds, herziening van de Controle Verordening, en de verdeling van TAC’s en quota’s. Belangrijke kwesties, maar er zijn meer visserij-onderwerpen waar ik me hard voor maak.

Zo ben ik door het Parlement benoemd tot rapporteur voor het initiatief rapport ‘De impact van windmolens op zee op de visserij’. De Europese Unie streeft ernaar klimaatneutraal te zijn in 2050, een doelstelling die is verankerd in de Europese Green Deal. Hernieuwbare energie op zee zal een sleutelrol spelen bij het bereiken van deze doelstelling. Dit is een belangrijk onderwerp omdat er nu beslissingen gemaakt gaan worden voor de komende decennia. Maar bijvoorbeeld; is de impact van de bouw en uitbreiding van windmolens en windmolenparken op zee op de visserij en de visbestanden, voldoende onderzocht? Over dit soort en andere vragen hoop ik in de Visserijcommissie van november een werkdocument te presenteren. In ons team is Hauke Hoffmann de medewerker die dit onderwerp volgt.

Een ander belangrijk initiatief-rapport dat ik nauwgezet als schaduw-rapporteur volg heeft als onderwerp ‘Het stijgen van de watertemperatuur en de impact daarvan op visbestanden’. Onze vissers vangen al een tijdje minder grote schollen. Leidt een hogere watertemperatuur in de Noordzee tot minder voedsel waardoor de schol minder hard groeit? Of trekken bepaalde vissoorten zoals schol en kabeljauw verder noordwaarts door de stijging van de watertemperatuur? Om hier meer zicht op te krijgen willen de Italiaanse rapporteur Conte en ik een (online?) meeting met experts organiseren. Johanna Kramer volgt dit item vanuit ons team.

Daarnaast blijf ik strijden voor het toestaan van de pulstechniek: elke kans die ik krijg om dit aan te kaarten pak ik. Zo ook tijdens die gedachtewisseling met minister Klöckner op 3 september jl. Duitsland is nooit op voorhand negatief geweest over de pulstechniek, en wilde wetenschappelijke rapporten afwachten. De minister antwoordde openlijk en reageerde opbouwend over het recent uitgebrachte ICES-advies over de pulskorvisserij. In dat rapport wordt wetenschappelijk onderbouwd, dat de pulsvisserij een duurzame vismethode is. In de Visserijcommissie zal dat ICES-rapport, mede op mijn verzoek, dit najaar behandeld worden. Ik hoop dat de Duitse Raadsvoorzitter hetzelfde doet in de Raad van Visserijministers. Wordt vervolgd!