Eerste stap naar verplichte verantwoording onkostenvergoedingen Europarlementariërs

EP-3
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 15 mei 2020 om 16:10

Eerste stap naar verplichte verantwoording onkostenvergoedingen Europarlementariërs

Een steeds grotere groep Europarlementariërs vindt dat er verantwoording afgelegd moet worden over de Algemene Onkosten Vergoeding (AOV). Iedere Europarlementariër krijgt per maand ruim 4500 euro (naast het salaris) die men geacht wordt te besteden aan een reeks onkosten zoals kosten voor bureau, telefoon, ICT en boeken/kranten/tijdschriften. Het Parlement vraagt geen verantwoording over de besteding van deze grote som geld.

Al tien jaar bepleit ik controle op de besteding van dit geld. Het is onbegrijpelijk dat dit niet hoeft. Echter, bij de zogenoemde Kwijting over het jaar 2018 van het Europees Parlement zijn donderdagavond 14 mei enkele amendementen over controle en verantwoording aangenomen. Eindelijk!

Het gaat om de volgende amendementen:

Een amendement (nr. 21) waarin staat dat er een goede balans moet zijn tussen de onafhankelijkheid van het mandaat van de Europarlementariër, en de strijd tegen fraude en de kans op misbruik zoals over de besteding van de AOV.

Een ander amendement (nr. 54) verplicht Europarlementariërs hun bonnetjes met betrekking tot de uitgaven uit hun AOV-budget, te bewaren. Een onafhankelijke controleur moet over die uitgaven een jaarlijks rapport opstellen en het ongebruikte bedrag moet worden teruggestort aan het EP [deze methode hanteer ik al sinds jaren, op vrijwillige basis].

In amendement 55 wordt gepleit voor steekproeven over 5% van de bestede AOV, en of die besteding op de juiste wijze aan bijvoorbeeld huur van kantoorruimtes, kantoorbenodigdheden, ICT en telefoonkosten etc. is verricht. Amendement 56 stelt dat zo snel als mogelijk is met dit nieuwe systeem moet worden begonnen.

Ik vind dit belangrijke stappen op weg naar de verplichte verantwoording door EP-leden van de besteding van hun AOV. Een concreet begin om deze smet op het parlementaire werk, waarbij EP-leden maandelijks duizenden euro’s zonder enige vorm van verantwoording kunnen besteden, weg te gaan werken. Het is nu aan de Conferentie van onze Fractievoorzitters om deze amendementen uit te werken in het Statuut voor de Leden. De eerste stap is gezet!