Stemverklaring: Kwijting EP-budget 2018

EP-3
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 14 mei 2020 om 16:58

Stemverklaring: Kwijting EP-budget 2018

Vanaf 2009 ben ik lid van het Europees Parlement. Sindsdien bepleit ik verantwoording over de besteding van de maandelijkse Algemene Onkosten Vergoeding (AOV). Die bedraagt inmiddels meer dan 4500 euro per maand per Europarlementariër.

Over alle budgetten en betalingen moeten Europarlementariërs terecht verantwoording afleggen en de kwijting verantwoorden, maar niet over dit ene omvangrijke budget. Elke controle op de besteding van de AOV ontbreekt. Ik vind dat onbegrijpelijk.

Er zijn, net zoals ik, Europarlementariërs die vrijwillig de controle door een externe accountant laten verrichten, en de niet gebruikte vergoeding terugstorten aan het Parlement. Ik vind dat dit de regel moet worden voor het hele Parlement, en dan verplicht en onder verantwoordelijkheid van het Parlement.

Zolang dit niet geregeld is, steun ik amendementen waarin wordt opgeroepen om deze controle in het EP te krijgen, of dien ik zelf amendementen hierover op gezette tijden in.

De algehele kwijting van het EP-budget 2018 steun ik, maar op de bijbehorende resolutie onthoud ik mij, omdat de verantwoording over die AOV nog steeds niet goed is geregeld. Daarmee geef ik dit politieke signaal af: eens met de kwijting, maar niet eens met het feit dat de controle op de AOV nog steeds niet geregeld is.