Stemverklaring - Noodsteun aan de visserij- en aquacultuursector

EP-3
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 17 april 2020 om 13:26

Stemverklaring - Noodsteun aan de visserij- en aquacultuursector

Het noodsteunpakket voor de visserij- en aquacultuursector steun ik volledig. De sector staat nu onder grote druk met sterk dalende omzetten door de crisis.

Het interinstitutionele proces is alleen niet goed gelopen. Er lag op maandagmiddag 13 april een bemoedigende ontwerpverklaring van de Europese Commissie waarin zij aangaf, maximale flexibiliteit te betrachten om onbenutte quota van het jaar 2020 naar 2021 over te hevelen. Bijna alle politieke fracties in het Parlement, onder aanvoering van mijn EVP-fractie, hadden daarom gevraagd.

Op woensdag 15 april bleek aan het begin van de avond echter dat de Commissie toch niet met een formele verklaring wil komen. Ik kan niet achterhalen waarom dat zo gelopen is: ergens is in het proces tussen de vertegenwoordigers van de 3 instellingen een kink in de kabel gekomen. Ik vind deze gang van zaken teleurstellend: we hebben nu alleen een informele verklaring van de Commissie in handen.

Ik zal elke gelegenheid aangrijpen, deze kwestie te blijven agenderen, met die ontwerpverklaring van de Commissie in de hand. De overheveling van quota is voor de visserij essentieel.