Persbericht: Enorme belangstelling voor evenement windmolens en visserij in het Europees Parlement

IMG_0475.jpg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 22 januari 2020 om 17:59

Persbericht: Enorme belangstelling voor evenement windmolens en visserij in het Europees Parlement

Meer dan honderd belangstellenden kwamen vandaag naar het Europees Parlement voor het evenement “Kunnen de visserij en windmolenparken op zee naast elkaar bestaan?”. Bij dit evenement waren zowel wetenschappers als beleidsmakers (windindustrie, NGO’s en de Europese Commissie) en vissers aanwezig.

De Nederlandse visser Job Schot van Eendracht Maakt Kracht (EMK) is zeer kritisch over windmolenparken op zee: “We zien nu al dat de visstanden afnemen op de plekken waar windmolenparken komen. Bovendien staan die windmolenparken ook nog eens op de beste visgronden. De visserij en windmolenparken op zee kunnen dus niet naast elkaar bestaan. Ook in de toekomst wil ik kunnen blijven vissen”.

Schot wordt hierin bevestigd door de Franse visserijsector. Olivier Becquet van Coopérative Artisan Pêcheurs Associés: “We kunnen niet met deze ontwikkeling doorgaan. Er moet eerst goed onderzoek gedaan worden naar het feit of alle vissoorten en schelpen zich wel kunnen blijven voortplanten, ze gezond blijven en of er genoeg voedsel aanwezig blijft.”

Gilles Dickson, CEO van WindEurope is een stuk positiever over deze ontwikkeling: “De sleutel is dat we met elkaar in dialoog blijven en samenwerken. Er zijn goede voorbeelden bekend waar beide sectoren productief hebben samengewerkt en daar moeten we op verder bouwen.”

Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) vindt het evenement een goede eerste aftrap om in gesprek te gaan met de verschillende sectoren: “Het is me echt duidelijk geworden dat er meer onderzoek moet plaatsvinden, met name op het gebied van exploitatie en sloop van windmolenparken, oftewel de gevolgen voor op de lange termijn. Ook moeten we meer weten over het effect van elektromagnetische velden op het maritieme zeeleven”.

Van Dalen vindt de bijeenkomst een geslaagde eerste aftrap, maar zegt nog wel veel diepgaande gesprekken te moeten voeren de komende tijd met alle belanghebbenden. Bovendien wil hij werkbezoeken gaan brengen aan Wales, Ierland en Denemarken, omdat men daar al meer ervaring heeft met windmolenparken op zee en de impact voor de visserij.

Achtergrondinformatie

Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) leidde op woensdag 22 januari het evenement dat werd georganiseerd in samenwerking met Europêche, VisNed, EMK en Collectif Pêcheurs Artisans (de Franse kleinschalige visserij).

Aanleiding voor het evenement was de benoeming van Peter van Dalen tot rapporteur voor het rapport Impact van windparken op zee en duurzame energiesystemen op de visserijsector. Dit evenement was de aftrap voor zijn ambitie om in gesprek te gaan met allerlei belanghebbenden. Tijdens het evenement werd er daarom van gedachten gewisseld met een wetenschappelijk panel, een beleidspanel en een visserijpanel.

Dit rapporteurschap houdt in dat Van Dalen een eigen initiatief rapport van het Europees Parlement gaat trekken. Er mogen elke 2,5 jaar, enkel zes van zulke eigen initiatief rapporten opgezet worden. Binnen het Europees Parlement kunnen parlementariërs extra invloed krijgen om het beleid op een bepaald thema te beïnvloeden.

Het is Van Dalens wens om het INI-rapport in de tweede helft van dit jaar te kunnen presenteren.