Positief-kritisch over kandidaat-Commissaris Milieu en Visserij Sinkevicius

Peter van Dalen en nieuwe Commissaris.jpeg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 3 oktober 2019 om 19:38

Positief-kritisch over kandidaat-Commissaris Milieu en Visserij Sinkevicius

Als Europarlementariër voor de ChristenUnie, en als Eerste Vicevoorzitter van de EP Visserijcommissie was ik na afloop positief-kritisch over de hoorzitting met kandidaat-Commissaris Virginijus Sinkevicius (Milieu en Visserij). De kandidaat toonde kennis van zaken te hebben, en hij noemde ook het werk van de vissers “nobel”.

Maar hij zal onder de supervisie moeten werken van kandidaat-Commissaris en Eerste Commissievoorzitter Timmermans die de `Green Deal` gaat maken. Ik hoop wel dat Sinkevicius dan naast milieuzaken ook oog houdt voor de economische en sociale aspecten van de visserij, en de gemeenten en regio`s die afhankelijk zijn van de visserij”.

Van Dalen was een van de weinige Europarlementariërs - en de enige Nederlander - die vragen mochten stellen aan de kandidaat-Commissaris voor Milieu en Visserij. Zijn vraag richtte zich op het aankomende, nieuwe Europese Visserijfonds. Het Europees Parlement wil graag dat fonds ook gaan benutten voor nieuwbouwschepen.

Van Dalen: ´´In Nederland zijn in de afgelopen jaren enkele kostbare, maar zeer milieuvriendelijke kotters in de vaart gebracht. Omdat in de Noordzee alle belangrijke visbestanden vallen onder de regeling van TAC en quota’s hoeft niemand, ook de Europese Commissie niet, te vrezen voor overbevissing daar. Nieuwbouw van schepen is kostbaar, maar daar moeten we wel naartoe vanwege alle milieu- en selectiviteitseisen. De huidige Europese Commissie vreest dat nieuwbouw ongunstig zou zijn voor de visbestanden. Hoe denkt de kandidaat-Commissaris hierover?´´

Sinkevicius´ antwoord was dat hier een discussie over moet plaatsvinden. De kandidaat-Commissaris weet niet zeker of het deels subsidiëren van nieuwbouwschepen de beste manier is om publiek geld uit te geven. Hij vond wel dat dit geld uitgegeven kan worden aan onderzoek naar verbetering van milieuvriendelijke en selectief vissende schepen. Sinkevicius vindt de intentie van Van Dalen en het Europees Parlement goed, maar is niet zeker of zo het resultaat wordt behaald (namelijk het behoud en de toename van de visbestanden) dat de EU wil.

Peter van Dalen´s oordeel over de kandidaat-Commissaris is positief-kritisch. Van Dalen: ´´Hij had steeds goede cijfers paraat in zijn antwoorden, zijn redenatie en visie waren logisch, hij staat klaar om de moeilijkheden van de Brexit voor de visserij te bestrijden en hij wil zich inzetten om weer jeugd aan te trekken in de visserijsector´´. Peter van Dalen:  ´´Het belangrijkste dat Sinkevicius zei vond ik: hij denkt positief over de vissers, want hij stelde dat die `nobel` werk verrichten. Eens! ´´

Van Dalen verwacht dat het Europees Parlement met de kandidatuur van Sinckevicius zal instemmen. Dat wordt hedenavond laat of morgenochtend bekend.