Waarom stemmen voor de Europese Parlementsverkiezingen?

stembureau.jpg
CU+SGP_CombiLogo_RGB_ChristenUnie_vierkant.png
Door Eurofractie ChristenUnie-SGP op 20 mei 2019 om 07:12

Waarom stemmen voor de Europese Parlementsverkiezingen?

23 mei krijg je, net als iedere stemgerechtigde EU-burger, de kans om te kiezen wie jou zal vertegenwoordigen in het Europese Parlement. Veel mensen vragen zich af waarom je zou stemmen bij de Europese verkiezingen. Toch zijn er meer dan genoeg redenen om toch echt je stem te laten horen.

De EU staat immers dicht bij ons bed, zij oefent invloed uit op ons dagelijks leven en daarom moeten we onze mening en visie ten aanzien van Europa laten horen. De Europese Unie heeft op heel veel terreinen invloed. Van de munten in je portemonnee tot de groenten in je supermarkt, en van de veiligheid van je auto tot de omgang met migranten: de EU heeft er vrijwel altijd iets mee te maken.

Daarnaast is Nederland een handelsland en hebben wij samenwerking met andere lidstaten hard nodig. Sowieso gaan veel onderwerpen over de landelijke grenzen heen. Denk bijvoorbeeld aan het klimaat, migratie en handel, maar ook aan mensenhandel, antisemitisme en terrorisme. Daarom is het van groot belang dat ChristenUnie-SGP ook op Europees niveau over deze belangrijke thema’s meepraat en meebeslist. Hiervoor is jouw stem nodig. Jouw stem beïnvloedt hoe het Europees Parlement beslist over zaken die jouw dagelijks leven raken.

Hier tegenover staat niet stemmen. Dat is hetzelfde als instemmen met ieder idee dat wordt bedacht in Brussel. Instemmen met iedere regel die de EU oplegt. Wij vinden echter dat er een gevaar zit aan veel van de ideeën, namelijk een steeds verdere Europese eenwording, een federaal Europa, een Europese superstaat. Dat willen we niet. We willen geen Europees leger en we willen niet dat de EU iets vindt van ons gezins- en gezondheidsbeleid, we willen zelfs niet dat de EU iets mag zeggen over belastingheffing in lidstaten. Dit moeten allemaal exclusieve bevoegdheden blijven van de lidstaten.

Daarom laten we ons geluid horen in het Europees Parlement. Omdat de EU zoveel invloed heeft op jouw leven, is het goed om zelf ook je verantwoordelijkheid te nemen en jouw eigen invloed uit te oefenen. Dat is de reden om 23 mei je stem te laten horen. Door gebruik te maken van je stemrecht beslis je mee hoe samenwerking binnen Europa eruit zou moeten zien. Dit is het moment om te laten horen wat volgens jou de juiste koers is voor Europa.