Waarom werken de ChristenUnie en SGP samen bij de Europese verkiezingen?

3 busjes.jpeg
CU+SGP_CombiLogo_RGB_ChristenUnie_vierkant.png
Door Eurofractie ChristenUnie-SGP op 20 mei 2019 om 14:18

Waarom werken de ChristenUnie en SGP samen bij de Europese verkiezingen?

Al sinds de jaren tachtig is het een goede gewoonte dat we binnen Europees verband samen optrekken. Door onze zetels te bundelen kunnen we het christelijke geluid nóg beter laten horen. Zo proberen we van één plus één drie te maken! Dat is hard nodig in een parlement met maar liefst 751 zetels.

Daarnaast hebben beide partijen elkaar ook getalsmatig nodig. Samen hebben de ChristenUnie en de SGP minstens één en meestal twee zetels weten te behalen. Die tweede is een restzetel. Als de beide partijen niet zouden samenwerken, zou de kans bestaan dat ze beiden net geen zetel kunnen behalen. Een extra reden dus, om de krachten te bundelen. Net zoals we dat in Nederland doen. Met lijstverbindingen (toen dat nog mogelijk was) of in sommige regio’s met een gezamenlijke lijst.

Verschillen
De ChristenUnie en de SGP zijn twee verschillende partijen. Vanzelfsprekend zijn er daarom verschillen in aanpak, standpunten en partijcultuur. Maar gaat het om Europa? Dan vinden we elkaar al 30 jaar in een gedeelde visie. Samen staan we voor een helder christelijk geluid! We zijn beide groot voorstander van Europese samenwerking, die ons vrede en welvaart heeft gebracht. We willen graag goed samenwerken als het gaat om grensoverschrijdende thema's zoals klimaatverandering of migratie. Ook willen we in Europees verband strijden tegen het kwaad van mensenhandel, antisemitisme en terrorisme.

Tegelijk zijn we samen heel kritisch op de machtsconcentratie in de Europese Unie. Wij willen de nationale zaken die we zelf kunnen regelen ook nationaal beslissen. We gaan niet doen alsof Brussel onze hoofdstad is. De Europese Unie overschreeuwt zichzelf regelmatig en trekt steeds meer macht naar zich toe. De ChristenUnie en de SGP staan al vanaf het begin kritisch tegenover die trend. Daarom willen wij de EU van binnenuit hervormen.