Europese petitie stop-antisemitisme.nl met verzoek aan nieuwe Europese Commissie

WhatsApp Image 2019-05-03 at 07.13.59.jpeg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 3 mei 2019 om 07:43

Europese petitie stop-antisemitisme.nl met verzoek aan nieuwe Europese Commissie

Aan het begin van de Europese campagne begint de Joodse organisatie CIDI samen met politieke partijen SGP en ChristenUnie een petitie om de nieuwe Europese Commissie te vragen de strijd tegen antisemitisme tot een van de speerpunten te maken voor de komende jaren. “Negen op de tien Europese Joden ervaart dat antisemitisme de afgelopen vijf jaar is toegenomen. Deze gemeenschap voelt zich onveilig. De Europese Unie moet prioriteit geven aan de bestrijding van antisemitisme want dit kwaad komt helaas overal in de EU voor”, zegt Peter van Dalen, lijsttrekker van de ChristenUnie-SGP lijst.

Het CIDI steunt dit initiatief van harte en verspreidt de petitie in Nederland en via haar partnerorganisaties in heel Europa. “Steeds meer Joden in Europa overwegen om te emigreren of zetten werkelijk deze stap vanwege antisemitisme. Dat is tragisch en Europese landen kunnen veel meer doen om dit vreselijke kwaad te bestrijden”, zegt Hanna Luden, directeur van het CIDI.
 
De petitie is vanmorgen gelanceerd in het Nederlands, Engels en Frans op de websites www.stop-antisemitisme.nl en www.stop-antisemitism.eu  in de petitie vragen de organisaties om een aantal concrete maatregelen die de Europese Commissie kan nemen tegen antisemitisme zoals veiligheidsmaatregelen en het bestrijden van haatmisdrijven.
 
Bert-Jan Ruissen, SGP-kandidaat voor het Europees Parlement: “De EU houdt zich bezig met allerlei regeltjes en richtlijnen, terwijl het pijnlijke probleem van het toenemende antisemitisme geen serieuze plek heeft op de politieke agenda. Dat moet anders, en daar ga ik me voor in zetten. Dit is een uiterst zorgelijke situatie en een angstige bedreiging voor het Joodse volk. Ik roep daarom alle partijen op om zich uit te spreken voor een Europa dat een veilig thuis is voor Joden. Collega's, sluit je aan bij deze petitie!"
 
 
Steun vanuit de Tweede Kamer
 
De Europese actie van CIDI en de Europese lijsttrekkers van ChristenUnie en SGP krijgt volledige steun van de Nederlandse partijleiders. Kees van der Staaij: "Een Joodse vrouw uit Almere vertelde me pas dat ze haar kettinkje met Davidsster niet meer durfde te dragen, omdat kinderen haar uitscholden. Ze riepen dat het een grote fout was dat niet haar hele familie was uitgemoord in de Tweede Wereldoorlog. Als je dat hoort, dan breekt je hart. Het toenemende antisemitisme schreeuwt om een weerwoord. Laten we ons daarom in heel Europa uitspreken tegen Jodenhaat.”
 
ChristenUnie partijleider Gert-Jan Segers presenteerde onlangs samen met de VVD een initiatiefnota om de strijd tegen antisemitisme in Nederland hoger op de agenda te krijgen en concrete maatregelen te nemen. “Ik sprak een Joodse jongen die me vertelde dat hij nooit onbevangen de straat op kan met zijn keppeltje op. Hij heeft dagelijks te maken met antisemitisme. Maar het ergste vindt hij als omstanders wegkijken en doen alsof het probleem er niet is. Dat mag nooit gebeuren, niet in Nederland en niet in Europa. Wij mogen nooit zwijgen, Joden horen bij Europa. Daarom moet het de hoogste prioriteit worden van de Europese Commissie om veiligheid te bieden aan de Joodse gemeenschap in Europa.”
 
 
 
 
Petitie
 
Amsterdam, Toulouse, Brussel en Parijs.
 
Kopenhagen, Malmö en Berlijn.
 
 
 
Allemaal plaatsen waar in de afgelopen jaren Joden zijn aangevallen of zelfs vermoord. Synagogen moeten worden bewaakt en Joodse scholen zijn vestingen geworden.
 
 
 
In Europa zijn Joden driekwart eeuw na de holocaust nog steeds mikpunt van vooroordelen en haat. Wij kunnen hen nog steeds niet het veilige thuis bieden waar ze recht op hebben. De democratische rechtsstaat in Europa staat of valt met de vrijheid en veiligheid van minderheden. Alle vormen van discriminatie, racisme en uitsluiting zijn verwerpelijk en dienen aangepakt te worden. Minderheden moeten op bescherming kunnen rekenen. Dit geldt ook voor de Joodse burgers die altijd onlosmakelijk verbonden zijn geweest met onze samenlevingen en daaraan een rijke bijdrage hebben geleverd, maar tegelijk al zoveel en zo vaak te leiden hebben gehad van discriminatie en vervolging.
 
 
 
Juist omdat de geschiedenis ons leert wat er kan gebeuren als je vooroordelen en haat ongemoeid laat, is het zaak dat we ons verzetten tegen antisemitische uitingen. En is het belangrijk dat we voorkomen dat antisemitisme gebagatelliseerd of genormaliseerd wordt.
 
 
 
De cijfers zijn verontrustend. Uit onderzoek van het EU-agentschap voor de Fundamentele Rechten, blijkt dat bijna negen van de tien Europese Joden menen dat antisemitisme de afgelopen vijf jaar is toegenomen in de EU. Bijna 30 procent van de Joden in de EU zegt minstens eens in de voorgaande twaalf maanden te zijn lastiggevallen vanwege hun Joodse afkomst, maar slechts één op de vijf van hen stapt naar de politie. 34 procent vermijdt een bezoek aan de synagoge en Joodse evenementen uit veiligheidsoverwegingen. Meer dan een derde van de respondenten (38%) heeft in de afgelopen 5 jaar overwogen te emigreren, omdat ze zich niet veilig voelen in het land waar ze leven.
 
 
 
Het is onbestaanbaar als we in Europa geen veiligheid kunnen bieden aan de Joodse gemeenschap. Antisemitische aanslagen en incidenten zijn ook een aanslag op de fundamentele waarden en mensenrechten die centraal staan in de Europese Unie. Daarom vragen we met deze petitie aandacht voor een effectievere aanpak van antisemitisme in Europa.
 
 
 
Wij roepen de nieuwe Europese Commissie op om van de bestrijding van antisemitisme één van de speerpunten te maken en daarbij in te zetten op:
 
  • Speciale aandacht voor het voorkomen en bestrijden van alle vormen van antisemitisme bij het bestrijden discriminatie, racisme en vreemdelingenhaat.
  • Het door de lidstaten bekrachtigen van de werkdefinitie die de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) hanteert.
  • Alles wat nodig is om de veiligheid van Joodse gemeenschappen, instellingen en burgers te garanderen, inclusief het treffen van beveiligingsmaatregelen waar nodig.
  • Het vergroten van de aangiftebereidheid en het wegnemen van ervaren drempels om aangifte te doen.
  • Passende maatregelen te nemen tegen haatmisdrijven en het aanzetten tot geweld of haat tegen Joodse mensen.
  • Aandacht in het onderwijs voor de holocaust, antisemitisme én de eeuwenlange geschiedenis in Europa en de diversiteit en vitaliteit van de Joodse gemeenschap.