Meerderheid Europarlement verbiedt pulsvisserij

IMG_4654.JPG
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 16 april 2019 om 16:14

Meerderheid Europarlement verbiedt pulsvisserij

Pulsvissers, VisNed, de Nederlandse Vissersbond, Geke’s tiental, Gemeente Urk en anderen: in totaal zo’ n 70 personen zijn naar Straatsburg afgereisd om te protesteren tegen het aankomende pulsverbod. ´Ongelofelijk dat zoveel Europarlementariërs zich niets aantrekken van het feit dat een totaalverbod een gigantische klap is voor veel vissersgezinnen´, aldus één van de Nederlanders.

Vandaag is de fatale datum voor de innovatieve vistechniek.Een grote meerderheid (571 voor het verbod, 60 tegen en 20 onthoudingen) van het Europees Parlement heeft de deur dichtgedaan voor de pulskorvisserij. Een diep te betreuren besluit want een duurzame, selectieve vorm van visserij die zo’n 10 jaar geleden begon, is vandaag in de ban gedaan. Terwijl de sector hierdoor een belangrijke bijdrage kon leveren aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. Immers, het CO2-gebruik van de kottervloot neemt tientallen procenten af met deze methode. Onderzoeken die tot nu toe zijn gehouden (door de wetenschappelijke organisatie ICES) hebben aangetoond, dat de pulsvisserij aantoonbaar beter is dan bestaande vangstmethoden.

Het verbod op de pulsvisserij gaat in op 1 juli 2021. Tot die datum is er een overgangsperiode waarin 5% van de kottervloot kan blijven pulsen. In die overgangsperiode worden geen nieuwe pulsvergunningen verstrekt. Het onderzoek naar innovatieve vismethoden zoals de puls kan wel door gaan, onder voorwaarden.

Van Dalen: “Wij van onze kant hebben met enkele collega’s de afgelopen anderhalf jaar alles en met volle overtuiging gedaan, het pulsverbod tegen te gaan, tot op het allerlaatste moment. Het is ongelofelijk jammer, dat er toch een verbod komt. We hebben er nog een overgangsperiode van enkele jaren uit kunnen slepen, en ook dat de deur voor onderzoek niet dicht gaat, maar de kern is: vandaag besloot een meerderheid van het Europees Parlement de pulsvisserij te verbieden. Wij blijven ons voluit inzetten, innovatieve visserij een toekomst te geven. Want innovatieve visserij is dé toekomst voor de sector en het gemeenschappelijke visserijbeleid, daar ben ik van overtuigd”.

Voordat het Mato-rapport in stemming kwam, heeft Peter van Dalen geprobeerd om zijn separate vote in stemming te krijgen. Om dat voor elkaar te krijgen, moesten minimaal 38 MEP's opstaan als teken van steun aan de separate vote. Dat is gelukt, waarop vervolgens is gestemd over het voorstel van Peter van Dalen om die separate vote eerst in stemming te kunnen, voorafgaand aan het Mato-rapport. "Het is geweldig dat het lukte om minimaal 38 MEP's op te laten staan, want dat gebeurt zelden in het EP. Maar helaas is mijn voorstel toch met handopsteken afgestemd en is het Mato-rapport daarna toch met ruime meerderheid aangenomen."