Noord-Koreaanse kernwapens, mede mogelijk gemaakt door Europa

eu_flagwoensdag 05 juli 2017 11:47

Europarlementarier Peter van Dalen is bezorgd over nieuwe cijfers over Noord-Koreaanse arbeiders in de Europese Unie. Op vragen van de Europarlementarier bevestigde de Europese Commissie dat op dit moment 583 Noord-Koreanen een werkvergunning voor een Europees land hebben. Drie kwart van hen werkt in Polen. Van Dalen zei:

,,Dit baart mij grote zorgen. We weten dat Noord-Korea de salarissen grotendeels inneemt en het geld gebruikt voor onder andere kernwapens. Het is een bekende truc van het regime om aan buitenlandse valuta te komen, ondanks de internationale sancties. Door dit toe te laten financieren Polen en andere lidstaten mede het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma.”

,,Er zijn ook veel vragen over de arbeidsomstandigheden van de Noord-Koreanen en of ze eigenlijk wel vrijwillig in Europa werken. De Commissie heeft hier helaas weinig over te vertellen. Ik wil dat dit nu eindelijk grondig in kaart wordt gebracht.”

,,Ik roep de Europese Commissie op om nauwgezet te controleren of de lidstaten Europese wetten over arbeidsomstandigheden, legale migratie en mensenhandel wel volledig respecteren.”

Zie hieronder de vragen van Peter van Dalen en de antwoorden van de Europese Commissie:

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord P-002851/2017 aan de Commissie

Artikel 130 van het Reglement

Peter van Dalen (ECR)

Betreft:       Dwangarbeid van Noord-Koreanen in de Europese Unie

Regelmatig verschijnen nieuwsberichten over dwangarbeid van Noord-Koreanen in de Europese Unie[i]. Ook de laatste weken geven experts in discussies over de spanningen rond het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma aan dat één van de inkomstenbronnen van het regime de salarissen van Noord-Koreaanse dwangarbeiders in andere landen zijn.

Op 27 maart 2017 antwoordde de Nederlandse minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op vragen van twee Kamerleden dat er een paar jaar geleden enkele honderden Noord-Koreaanse burgers werkzaam waren in de Europese Unie. Recentere cijfers kon de minister niet voorleggen[ii].

1.    Kan de Commissie aangeven hoeveel Noord-Koreaanse staatsburgers er op dit moment in de landen van de EU werkzaam zijn?

2.    Op welke manier houdt de Commissie de situatie (woon- en werkomstandigheden, juridische situatie) van Noord-Koreaanse staatsburgers werkzaam in de EU in de gaten?

3.         Kan de Commissie garanderen dat er geen gedwongen arbeid meer verricht wordt in de EU door Noord-Koreaanse staatsburgers en zo nee, wat onderneemt zij om dit in de toekomst wel te kunnen garanderen?

 

 

Antwoord van de heer Avramopoulos, namens de Commissie

 

1. Volgens de meest recente gegevens van Eurostat kregen in 2015 245 Noord-Koreaanse staatsburgers een eerste vergunning voor verblijf in de EU met het oog op werk. Daarbij ging het voor de meeste van hen om werk in Polen (202). Eind 2015 beschikten in totaal 583 Noord-Koreaanse staatsburgers over een geldige vergunning voor verblijf in de EU met het oog op werk. In de meeste gevallen ging het om werk in Polen (455).

 

2. Op EU-niveau bestaan verscheidene instrumenten voor het waarborgen van de rechten van werknemers uit derde landen. Ten eerste zijn de EU-richtlijnen inzake gezondheid en veiligheid op het werk en arbeidsomstandigheden van toepassing, ongeacht de nationaliteit van de werknemers. Het EU-acquis inzake legale migratie waarborgt ook dat onderdanen van derde landen die in de EU werken, recht hebben op dezelfde behandeling als eigen onderdanen wat de beloning, de toegang tot socialezekerheidsstelsels en de andere arbeidsvoorwaarden betreft.

Deze richtlijnen moeten worden omgezet in nationaal recht en worden uitgevoerd en gehandhaafd door de nationale autoriteiten, waaronder de arbeidsinspectie en de arbeidsrechtbanken. De Commissie zal de omzetting van de verschillende instrumenten door de lidstaten nauwlettend blijven volgen.

 

3. Dwangarbeid, mensenhandel en uitbuiting zijn zaken waar de Commissie bijzonder zwaar aan tilt. In juni 2015 publiceerde het Bureau voor de grondrechten een verslag over ernstige arbeidsuitbuiting[iii]. In december 2016 publiceerde de Commissie een verslag[iv] over de omzetting van Richtlijn 2011/36/EU[v]. De Commissie zal de omzetting van de relevante EU-wetgeving, waar[i]      http://www.reuters.com/article/northkorea-eu-slavery-idUSL8N19N43L

[ii]     https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/03/27/beantwoording-kamervragen-over-noord-koreaanse-dwangarbeiders

[iii]    Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, “Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union”, 2015.

[iv]    Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad ter beoordeling van de mate waarin de lidstaten de nodige maatregelen hebben genomen om te voldoen aan Richtlijn 2011/36/EU inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, in overeenstemming met artikel 23, lid 1, van de richtlijn (COM(2016) 722 final van 2.12.2016).

[v]     Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad, PB L 101 van 15.4.2011.

Labels
Europese Verkiezingen

« Terug