"Brexit betekent: bekwaam bezuinigen"

tour binnenplaats closedinsdag 04 juli 2017 19:39

Bijdrage aan het debat over toekomst EU financiën door Peter van Dalen Straatsburg, 4 juli 2017

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk slaat een gat van circa 10 miljard euro in de jaarlijkse Europese begroting. Wie gaat dat betalen?

Nìet de Lidstaten: dan zou de Brexit vooral een straf zijn voor de nettobetalers aan de EU.

Ook niet de EU zelf door belasting te gaan heffen. Het belastingrecht is voorbehouden aan staten, en de Europese Unie is geen staat.

Dus het antwoord luidt: er moet bezuinigd worden.

Dat kan onder andere als volgt:

1. de structuurfondsen komen voortaan alleen toe aan armere regio’s. Nederland is prima in staat de eigen fietspaden te financieren. Dus er kan minder geld naar die fondsen;

2. de beide agentschappen voor medicijnen en bankentoezicht gaan vanuit Engeland naar Straatsburg. Het Parlement vertrekt naar Brussel. Dat scheelt honderden miljoenen, ieder jaar opnieuw;

3. vandaag stoppen met pre-accessiegeld voor Turkije;

4. het Economisch en Sociaal Comité is overbodig;

5. minimaal de helft van alle Europese Agentschappen schrappen.

 De Brexit biedt kansen! Bekwaam bezuinigen dus!

Labels
Europese Verkiezingen

« Terug