Debat over Europese waarden

eu_flagwoensdag 14 juni 2017 16:10

Bijdrage van Peter van Dalen aan debat over Europese waarden, voorgesteld door de ALDE-fractie (art. 153bis reglement), Straatsburg, 14 juni 2017

Eenheid in verscheidenheid.

Dat is het motto van de EU. Kern van dat motto is dus dat je rekening houdt met elkaar. Dat je elkaar respecteert. Dat je geen karikatuur van elkaar maakt. Dat je elkaar niet wegzet in een bepaald frame.

Helaas zie ik dit vertegenwoordigers van de ALDE-fractie - de fractie die dit debat heeft geagendeerd - toch regelmatig doen. Voorbeeld: als er vanuit de samenleving kritiek is op het pushen voor nog méér EU, wordt die kritiek vaak weggezet als 'dat is populisme'. Zonder dat serieus wordt nagegaan, of die kritiek ook hout snijdt. Het niet serieus nemen van dergelijke kritiek heeft mede geleid tot de Brexit.

Ik vind het goed met elkaar na te denken over wat er anders, en beter moet. Maar juist van de ALDE-fractie vraag ik dan ook begrip en respect voor opvattingen van anderen.

 

Labels
Europese Verkiezingen

« Terug