"Verdieping van de EMU"

Europese vlagdinsdag 13 juni 2017 19:10

Bijdrage aan debat over Economische Monetaire Unie (EMU), in Straatsburg op 13 juni 2017 door Peter van Dalen:

"In de Europese Unie wordt vaak dezelfde fout gemaakt:

 als een vraagstuk lastig is, wordt de vlucht naar voren gemaakt. Nog altijd ontbreken duidelijke exit-criteria voor de euro, maar in plaats van die op te stellen komt de Commissie met grote sprongen voorwaarts.

Er wordt helaas niet nagedacht, hoe de bestaande problemen kunnen worden opgelost. Wat zijn die problemen? Frankrijk en diverse zuidelijke Lidstaten hervormen de arbeidsmarkt en de financieel-economische verhoudingen niet, zoals bijvoorbeeld Nederland en Duitsland al wél deden. Schulden blijven dus groeien, werkloosheid neemt nauwelijks af.

Het is dus zaak de instrumenten van het Stabiliteits- en Groeipact te benutten, of iets aan te scherpen. We moeten geen gemeenschappelijke schulden aangaan. Landen moeten zelf hervormingen doorvoeren en schulden afbouwen. Daar is een grote stap voorwaarts naar een totale EMU niet voor nodig. Bovendien wakkert zo'n aanpak de afkeer van vele burgers tegen nog meer EU alleen maar aan."

Labels
Europese Verkiezingen

« Terug