Stemverklaring over Hongarije

zijaanzicht vlaggen tourvrijdag 19 mei 2017 16:19

Peter van Dalen, Eurofractie ChristenUnie-SGP, week 20, mei 2017:

Ik maak mij al jaren zorgen over de situatie in Hongarije. Premier Orbán bewijst zijn land, en Europa, geen dienst met zijn leiderschapsstijl en zijn wetsvoorstellen.

Ik vind het ook bepaald niet getuigen van integriteit dat Orbán voortdurend kritiek heeft op “Brussel”, maar ondertussen maar al te graag Europese fondsen blijft ontvangen.

Gezien de zorgelijke situatie is het daarom ook een goede zaak dat de Europese Commissie inbreukprocedures is begonnen. De Commissie geeft dan aan dat Europese wetten niet worden nageleefd en verplicht tot aanpassing. Hongarije moet bijvoorbeeld vluchtelingen beter gaan behandelen en maatregelen nemen om discriminatie van Roma tegen te gaan. Binnenkort kunnen we nieuwe zaken verwachten, bijvoorbeeld over de Hongaarse onderwijswet.

Deze week heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen waarin het zegt de zogenaamde ‘artikel 7-procedure’ te willen starten. Dit is de meest vergaande procedure uit de Europese verdragen die kan leiden tot een feitelijke bevriezing van het EU-lidmaatschap van een land. Concreet kunnen sancties worden opgelegd zoals het ontnemen van stemrecht in de Europese Raad en het stopzetten van Europese fondsen. De tekst was geschreven door linkse en liberale partijen die vinden dat Hongarije niet langer aan de ‘Europese waarden’ voldoet. De tekst noemt allerlei zaken, waaronder bijvoorbeeld de ‘stop Brussel’ - campagne die Orbán is begonnen.

Ik heb hier tegen gestemd. Ik vind namelijk dat deze tekst echte schendingen van Europees recht teveel vermengt met vermeende schendingen van Europese waarden. Door ook nog de ‘stop Brussel’ - campagne te noemen lijkt het vooral een politieke afrekening te zijn.

Er was nog een andere tekst voorbereid, door de christendemocraten, de politieke familie van premier Orbán en zijn Fidesz-partij. Deze tekst was gematigder, beperkte zich tot het noemen van schendingen van Europees recht en riep op nogmaals de dialoog aan te gaan. De tekst hield de mogelijkheid voor een artikel 7-procedure wel open, maar niet nu al. Ik had mij voorgenomen deze tekst te steunen. Hij is echter niet ter stemming gekomen, omdat de links-liberale tekst al een meerderheid kreeg.

Links-liberale tekst Hongarije: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2017-0295+0+DOC+XML+V0//NL

Tekst Christendemocraten: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2017-0296+0+DOC+XML+V0//NL

Stemlijst Peter van Dalen:

Subject of the amendment

Am No

Author

RCV etc.

ECR

Remarks

Motion for a resolution B8-0295/2017
(S&D, ALDE, EUL/NGL and Greens/ EFA)

§ 2

5

ENF

RCV

-

 

After § 2

1

ECR

RCV

NL: 0

 

§ 3

6

ENF

RCV

NL: -

 

After § 3

4

ALDE

 

-

 

After § 5

7

ALDE

 

-

adoption 7 = 2 falls

2

EPP

RCV

NL: 0

 

§ 6

§

original text

separate

-

 

§ 7

§

original text

RCV

-

 

§ 8

3

EPP

 

 

§

original text

separate

-

 

vote: resolution (as a whole)

RCV

-

adoption = B8-0296/2017 falls


Motion for a resolution B8-0296/2017
(EPP)

§ 2

2

ENF

RCV

-

 

§ 3

3

ENF

RCV

NL: -

 

After § 4

1

EPP

RCV

 

vote: resolution (as a whole)

RCV

NL: +

 

 

 

Labels
Europese Verkiezingen

« Terug