Europees Parlement komt op voor schippers

binnenvaart_610woensdag 11 november 2009 16:01

De economie in Europa verkeert in een zware crisis die voor de binnenvaart desastreuze gevolgen zal hebben. Europarlementariërs Peter van Dalen(ChristenUnie), Jeanine Hennis-Plasschaert(VVD) en Corien Wortmann-Kool(CDA) hebben daarom schriftelijke vragen gesteld aan de Commissie. De Commissie wordt opgeroepen om na te gaan welke aanvullende maatregelen genomen kunnen worden om faillissementen te voorkomen.

De economie in Europa verkeert in een zware crisis die voor de binnenvaart desastreuze gevolgen zal hebben door het geringe adaptatievermogen van de sector op sterke conjunctuurschommelingen. Investeringen in de binnenvaart kennen lange aanlooptermijnen omdat schepen vele jaren meegaan en niet vaak vervangen worden.

Investeringen vragen daarom een lange termijnvisie met het oog op duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en congestieproblemen elders. Zonder flankerende maatregelen dreigt nu door extreme vraaguitval op korte termijn een groot aantal faillissementen, met als gevolg jarenlange stilstand en zelfs achteruitgang. Deze ontwikkelingen doorkruisen de duurzaamheiddoelstellingen van het Europese transportbeleid. 

Ernst situatie
De Europarlementariërs vragen of de Commissie deze analyse deelt en de ernst van de situatie inziet. Erkent de Commissie dat de binnenvaart door haar structuur niet in staat is om, anders dan door kapitaalvernietiging, tot sanering te komen en erkent de Commissie voorts dat een oplegregeling de binnenvaart kansen biedt dit te voorkomen?

Volgens de Europarlementariërs draagt een transparant en actueel marktobservatiesysteem met prognoses voor de middellange termijn bij aan betere investeringsbeslissingen. Zij concluderen dat het huidige door de Commissie geïnitieerde marktobservatiesysteem niet voldoende aan bovengenoemde voorwaarden voldoet. De Commissie wordt daarom gevraagd het systeem transparanter te maken en te komen met aanvullende maatregelen, zoals een oplegregeling.

« Terug

Reacties op 'Europees Parlement komt op voor schippers'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.