"Commissievoorzitter Barroso moet ook kritisch naar zichzelf kijken"

barossodinsdag 08 september 2009 08:50

“Commissievoorzitter Barroso moet ook kritisch naar zichzelf kijken” zo hield Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) Commissievoorzitter Barroso voor bij zijn presentatie in de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers. Maandagavond 7 september presenteerde Barroso zijn kandidatuur en zijn “Politieke richtsnoeren voor de volgende Commissie” in de ECR-fractie waar Van Dalen deel van uitmaakt.

Van Dalen: “Barroso zet veel ambitie neer voor de nieuwe Europese Commissie maar hij geeft niet aan, waarop die nieuwe Commissie zich gaat beperken. De enkele verwijzing naar zijn waardering voor subsidiariteit is onvoldoende. Barroso moet concreet aangeven op welke manier hij de Europese bureaucratie gaat terugdringen. Van Dalen heeft Barosso voorgesteld die bureaucratie te beperken door de ongebreidelde uitgroei van de Europese agentschappen te stoppen. Ook moet de Europese Commissie zich standaard de vraag stellen of het niet beter is bestaande regels beter uit te voeren en te laten handhaven, in plaats van nieuwe regels te verzinnen. Bovendien vindt Van Dalen het onjuist dat Barroso zwijgt over de mogelijke toetreding van Turkije. Van Dalen: “Barroso had ronduit moeten verklaren te stoppen met de toetredingsbesprekingen met dit Aziatische land. Ook inhoudelijk zitten die besprekingen muurvast als je kijkt naar de onverzettelijke Turkse houding ten opzichte van Cyprus” aldus Van Dalen.    

Overigens steunen Van Dalen en waarschijnlijk de voltallige ECR-fractie de kandidatuur van Barroso. Van Dalen: “De uitslag van de in juni gehouden Europese verkiezingen moet weerspiegeld worden in de persoon van de nieuwe Commissievoorzitter. Bij die verkiezingen hebben de kiezers in Europa zich duidelijk uitgesproken voor centrum-rechts. Dat betekent dus steun voor de centrum-rechtse politicus Barroso. Bovendien hebben de andere politieke partijen (liberalen; socialisten) tot nu toe geen enkele alternatieve kandidaat naar voren geschoven en is hun kritiek op Barroso dus tamelijk goedkoop.”

Ook is er inhoudelijke steun voor Barroso door Van Dalen. “In zijn “Politieke richtsnoeren” zet Barroso terecht in op versterking van de Europese interne markt en herstel van werkgelegenheid. Ook is het juist dat hij zich richt op een leidende rol van Europa in de wereld bij het debat over klimaatverandering en een duurzamer Europa. Terecht eist Barroso een financiële sector die transparant en verantwoord omgaat in de besteding van de gelden die zij beheren”, aldus de ChristenUnie Europarlementariër. “Heel goed ook dat Barroso de Europese fraudewaakhond OLAF geheel onafhankelijk wil maken van de Europese Commissie” zo zei Van Dalen maandagavond..

(foto: Europees Parlement)

« Terug

Reacties op '"Commissievoorzitter Barroso moet ook kritisch naar zichzelf kijken"'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.