Weblog Peter van Dalen: Gestart!!

13072009_start_Europarlement_610woensdag 15 juli 2009 12:13

'Mijn werk in het Europese Parlement is begonnen', schrijft een enthousiaste Peter van Dalen op zijn weblog woensdag. Op de Franse nationale feestdag (14 juli) is het nieuwe Parlement voor het eerst bijeengekomen. Na een hartelijke welkomstspeech door de heer Pöttering is eerst de nieuwe Parlementsvoorzitter gekozen: de heer Jerzy Buzek voormalig Pools premier. Van Dalen is nu in de race voor het krijgen van goede commissies.

Vervolgens zijn de verschillende vice-voorzitters gekozen. De kandidaat vanuit onze fractie, Kaminsky, haalde dat net niet: een andere collega uit onze fractie, McMillan-Scott, was al eerder vice-voorzitter geweest en wilde dit opnieuw worden. Hij passeerde Kaminsky. Vervolgens is Kaminsky tot nieuwe voorzitter gekozen van onze ECR-fractie. Kaminsky is een politiek zeer ervaren Pool die nauw heeft samengewerkt met diverse Poolse premiers en de huidige Poolse president.

De komende dagen is aan de orde het verkrijgen van goede plaatsen in de diverse EP-commissies. Want het echte politieke werk wordt daar gedaan. Ik maak goede kans lid te worden van de Transportcommissie. Deze commissie is voor Nederland als transportland zeer belangrijk. Bovendien spelen bij transport ook aspecten als duurzaamheid en energie een belangrijke rol. En, wet- en regelgeving op het gebied van verkeer en vervoer wordt vooral gemaakt in Brussel, niet in Den Haag. De Transportcommissie is dus één van de belangrijkste commissies als het gaat om het maken van concrete besluiten en wetgeving.

Verder hoop ik plaatsvervangend lid te worden in de Milieucommissie. In de praktijk liggen lid of plaatsvervangend lid vrij dicht bij elkaar dus ook in die commissie verwacht ik veel te kunnen doen wat aansluit bij ons verkiezingsprogramma. In de Milieucommissie wordt veel wetgeving gemaakt die direct voor ons land van belang is.

Tenslotte heb ik me aangemeld voor de delegatie met India. Ieder EP-lid wordt geacht in zo´n delegatie plaats te nemen. In de verkiezingscampagne heb ik kennis gemaakt met het werk van dominee D'Souza: zie www.dalitnetwork.org Hij werkt onder de 250 miljoen dalits in India. Zij vormen de één na laagste kaste en worden als slaven behandeld. Dominee D´Souza werkt samen met het overkoepelende christelijke netwerk PRISMA (zie www.prismaweb.org) om deze miljoenen dalits vanuit christelijke barmhartigheid te ondersteunen en onder hen het Evangelie te verspreiden. Uiteraard zijn de betrekkingen tussen Europa en India ook van belang op economisch gebied en vanwege de intensieve samenwerking op het gebied van water en watermanagement.

Begin volgende week weet ik of deze wensen gerealiseerd kunnen worden: ik heb er goede hoop op. Ik houd u op de hoogte.

 Peter van Dalen
Lid Europees Parlement voor de ChristenUnie
Lid van de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers

(Foto:  Europees Parlement, Met ceremonieel vertoon werd de nieuwe zittingsronde van het Europees Parlement maandag 13 juli gestart. Het onofficiële volkslied werd gezongen, de vlag werd gehesen en soldaten saluteerden naar de vlag. Dit is allemaal show, want de symboliek is met de Europese Grondwet in 2005 afgewezen. De nieuwe Europarlementariërs, waaronder ChristenUnie-vertegenwoordiger Peter van Dalen, hoefden bij hun aantreden in het parlement dan ook geen eed af te leggen of trouw te zweren.)

« Terug

Reacties op 'Weblog Peter van Dalen: Gestart!!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.