Verkeersveiligheid in de Europese Unie

dinsdag 10 maart 1998 15:34

VERGADERING VAN DINSDAG 10 MAART 1998

Van Dam (Christenunie-SGP). – Voorzitter, regelmatig betuigen wij medeleven met de slachtoffers van rampen. Op het asfalt in de Europese Unie vallen jaarlijks 45.000 doden en meer dan anderhalf miljoen gewonden. Het is al vele malen genoemd. Toch is dit niet de onvermijdelijke prijs van de vooruitgang, maar het resultaat van onze keuze voor onveilige vervoerswijzen. Het siert de Europese Commissie dat zij de verkeersonveiligheid bovenaan de agenda heeft gezet. Het actieprogramma kan ik van harte steunen, waarbij mijns inziens de nadruk moet liggen op het beschermen van kwetsbare groepen zoals fietsers en voetgangers.

De Commissie vindt dat gezien de kosten van één verkeersdode een maatregel die één miljoen ecu kost en één mensenleven spaart alleen al om economische redenen genomen moet worden! Zulk economisch voordeel toont eens te meer hoe nonchalant in het verkeer met mensenlevens omgesprongen wordt. Maar ik verzet mij er principieel tegen de waarde van een mensenleven te stellen op één miljoen ecu. Als kroon op Gods schepping is elk mens uniek en van onschatbare waarde.

De test kan er zelfs toe leiden te kiezen voor bescherming van bijvoorbeeld werkende jonge mensen boven bejaarden! Rapporteur Cornelissen wijst er terecht op dat het cijfer één miljoen ecu kan leiden tot misbruik door te kiezen voor de goedkoopste maatregelen. Helaas richt de Commissie zich alleen op het veiliger maken van het verkeer.

Ik acht het nodig ook na te denken over de afremming van de mobiliteit. Verminderde mobiliteit spaart direct mensenlevens. Ook mis ik stimulansen om te kiezen voor veiliger verkeersmiddelen zoals de trein en de fiets. Dit alles neemt niet weg dat ik veel waardering heb voor het actieprogramma. Graag dank ik collega Cornelissen voor zijn goede verslag.

« Terug

Reacties op 'Verkeersveiligheid in de Europese Unie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.