SOLAS registratie van scheepsveiligheid

woensdag 11 maart 1998 15:33

VERGADERING VAN WOENSDAG 11 MAART 1998

Van Dam (Christenunie-SGP), schriftelijk . – Zojuist heeft het Europees Parlement gestemd over het verslag-Watts. In deze aanbeveling voor tweede lezing stelt het Europees Parlement in de amendementen 4, 5 en 7, dat voor wat de registratie van passagiers betreft, maatschappijen die een spoorwegtunnel exploiteren aan dezelfde eisen moeten voldoen als de maatschappijen die een passagiersschip exploiteren. Het argument hiervoor is dat er zo sprake blijft van eerlijke concurrentie tussen de Kanaaltunnel en de veerdiensten.

In zijn gemeenschappelijk standpunt heeft de Raad aangegeven dat de genoemde amendementen buiten de werkingssfeer van de richtlijn vallen. De richtlijn is immers gericht op het harmoniseren van een belangrijk SOLAS-voorschrift en het SOLASverdrag betreft schepen.

Naast dit formeel juridische argument van de Raad heeft ook de Commissie bezwaren. Zij is van mening dat men niet zonder meer de veiligheidsvoorschriften die voor de ene vervoersmodaliteit gelden mag toepassen op de andere. Voor treinen gelden andere veiligheidsregels dan voor veerboten.

Naar mijn mening is het argument van de Commissie overtuigend. Eerlijke concurrentie tussen de verschillende vervoersmodaliteiten betekent dat elke modaliteit gebruik kan maken van zijn sterke punten. De registratie van opvarenden op passagiersschepen is nodig om adequate hulp bij rampen op veerboten te kunnen bieden. Wanneer een soortgelijke maatregel bij het vervoer door een treintunnel de veiligheid van de passagiers niet verbetert, dan dient zij achterwege te blijven.

Daarom heb ik tegen de amendementen 4, 5 en 7 gestemd.

« Terug

Reacties op 'SOLAS registratie van scheepsveiligheid'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.