Steunverlening aan de scheepsbouw

dinsdag 31 maart 1998 15:31

VERGADERING VAN DINSDAG 31 MAART 1998

Blokland (Christenunie-SGP). – Mijnheer de Voorzitter, de scheepsbouwsector is een mondiale industrie en dient ook als zodanig benaderd te worden. Niet vanuit regionaal of nationaal perspectief. De relevante markt is de wereldmarkt. Het voorstel van de Commissie houdt hiermee helaas onvoldoende rekening. Daarnaast gaat het in tegen gemaakte afspraken over afbouw van subsidies voor de scheepswerfsector in combinatie met beperking van de capaciteit.

In de sector is jarenlang gesaneerd. Dit voorstel vergroot het risico dat sluipenderwijs capaciteitsuitbreidingen kunnen plaatsvinden met behulp van overheidssteun. Dat zou alle reeds verrichte saneringsinspanningen in één klap van tafel vegen.

Het Commissiedocument spoort niet met het Europese mededingingsbeleid. Het is zelfs op flagrante wijze in strijd met de principes van de interne markt, wanneer de ene werf circa 3 tot 9 % steun kan krijgen en de andere werf 60 à 70 %. Artikel 7 inzake regionale steun moet daarom geschrapt. Ook de herstructureringssteun is volstrekt overbodig. Met haar voorstellen draait de Europese Commissie de beste Europese scheepswerven de nek om, terwijl de minder goede werven op kunstmatige wijze blijven voortbestaan. Een onlangs verricht onderzoek door consultants van Ernst and Young onderstreept deze conclusie.

Het strategisch belang van de Europese scheepsbouwsector is evident. Wij willen onze eigen schepen kunnen blijven bouwen. Ook als wij door externe oorzaken gedwongen worden de sector een handje te helpen. Maar laten wij door allerlei ondoorzichtige regelingen er in de Europese Unie geen puinhoop van maken en onverantwoord belastinggeld over de balk smijten. De sector is daar zelf beslist niet bij gebaat. Het einddoel dient nog steeds te zijn: afschaffing van alle soorten van overheidssteun, zodat elke werf de prijs krijgt die zij verdient.

« Terug

Reacties op 'Steunverlening aan de scheepsbouw'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.