Multilaterale overeenkomst inzake investeringen (MOI)

dinsdag 10 maart 1998 15:29

VERGADERING VAN DINSDAG 10 MAART 1998

Van Dam (Christenunie-SGP). – Mevrouw de Voorzitter, op dit moment bestaan er ongeveer 1.800 bilaterale overeenkomsten over buitenlandse directe investeringen. Dit leidt tot ondoorzichtigheid en tegenstrijdigheden tussen overeenkomsten. Een multilaterale overeenkomst voor investeringen in OESO-verband is dan ook logisch. De OESO-landen zijn goed voor de meerderheid van de buitenlandse directe investeringen en in OESO-verband is veel sneller en efficiënter een overeenkomst te bereiken dan in WTO-verband.

Met collega Kreissl-Dörfler zet ik enkele vraagtekens. Dreigt zo'n overkoepelende internationale overeenkomst het belang van de multinationale ondernemingen en bedrijven niet te stellen boven het algemene belang? Hebben ontwikkelingslanden nog onderhandelingsruimte bij toetreding tot de overeenkomst of worden ze voor voldongen feiten geplaatst?

Terecht besteedt de rapporteur in zijn waardevolle verslag hier veel aandacht aan. Deze overeenkomst beperkt soevereine bevoegdheden aanzienlijk, een ontwikkeling die mij zorgen baart. Op belangrijke beleidsterreinen als milieu en ook op sociaal en cultureel terrein zou dit negatieve gevolgen kunnen hebben. Bij de GATT-onderhandelingen hebben wij ons al vaker aan deze steen gestoten.

We moeten doorzeilen tussen de klippen Scylla – een te liberale overeenkomst – en Charibdis – overregulering en protectionisme. In Nederland blijken gedragscodes, opgesteld door bedrijven zelf op het gebied van milieu, mensenrechten en sociale voorzieningen beter te werken dan overheidsregels.

Het verslag legt de nadruk wat te veel op "overbescherming’ , zoals bij cultuur. De Commissie heeft hier heel veel voorgesteld maar alles hoefde toch niet in dit verslag? Waar is dan het kopje milieu? Overdaad schaadt. In mijn stemgedrag zal dit standpunt terug te vinden zijn.

Ondanks wat schoonheidsfoutjes wil ik mijn steun uit volle overtuiging geven aan dit verslag, waarmee ik de rapporteur van harte feliciteer.

« Terug

Reacties op 'Multilaterale overeenkomst inzake investeringen (MOI)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.