Luchthavengelden

maandag 30 maart 1998 14:29

VERGADERING VAN MAANDAG 30 MAART 1998

Van Dam (Christenunie-SGP). – Voorzitter, uit een onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat de luchthavengelden in de Gemeenschap te hoog zijn vergeleken met de kosten van de verstrekte diensten. Ze zijn zelfs discriminerend en ondoorzichtig. Dit Commissie-onderzoek bevestigt het onafhankelijk onderzoek van Cranfield University met als conclusie dat de luchthavengelden in de Unie 40 % hoger liggen dan in de Verenigde Staten.

Er is dan ook zeker aanleiding voor het voorstel om de luchthavengelden in de Unie te baseren op gelijke behandeling voor gelijke dienstverlening, de heffingen te relateren aan gemaakte kosten en deze transparant te maken. Wel heb ik moeite met de manier waarop de Commissie deze beginselen uitwerkt. Zo is de formulering "in redelijke verhouding tot de gemaakte kosten’ te vaag. Bovendien zijn het de lidstaten zelf die uitmaken wat een redelijke verhouding is. Op die manier zullen de luchthavengelden niet snel de werkelijke kosten weerspiegelen.

Ik ben evenmin gelukkig met de door de Commissie toegestane differentiatie op basis van externe kosten. Ik stem van harte in met het principe van het doorberekenen van de milieukosten aan de gebruiker. Maar dan dient de Commissie wel eerst een kader te geven voor de manier van toerekening om willekeur te vermijden. Ik zie dan ook uit naar een groenboek met de titel "Naar eerlijke en doelmatige prijzen in het luchtvervoer’ .

Terwijl de Commissie dus enig verwijt te maken valt aangaande de uitwerking van de beginselen, de Commissie vervoer en toerisme lijkt ze niet serieus te nemen. Het nationaal luchthavennetwerk dat de vervoerscommissie vraagt, maakt het onmogelijk dat de gebruiker betaalt voor het gebruik van installaties en diensten. Het voorgestelde systeem komt neer op kruissubsidies tussen de luchthavens. De Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid schrijft in haar advies terecht dat dit de concurrentie tussen de luchthavens nog meer zou verstoren.

De vervoerscommissie schendt ook het beginsel van gelijke behandeling voor gelijke diensten als zij in amendement 10 aan perifere lidstaten toestaat onderscheid te maken tussen binnenlandse en internationale vluchten. Hoe is dat te rijmen met de interne markt?

Ook op dit punt kan ik mij goed vinden in het advies van de economische commissie. Die schrijft dat bij de vaststelling van de luchthavengelden geen rol mag spelen of het gaat om een binnenlandse vlucht, een intracommunautaire vlucht of een vlucht vanuit een derde land.

« Terug

Reacties op 'Luchthavengelden'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.