Justitiële samenwerking in strafzaken

donderdag 12 maart 1998 15:27

VERGADERING VAN DONDERDAG 12 MAART 1998

Blokland (Christenunie-SGP). – Mevrouw de Voorzitter, met de globalisering en het opengaan van de grenzen in de Europese Unie zijn we voor een probleem geplaatst. Het creëren van een open ruimte voor vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen bleek een schaduwzijde te hebben: stijgende, grensoverschrijdende criminaliteit. Dit wordt zowel door voor- als tegenstanders van een federale Unie erkend. Maar waar zoekt men vervolgens de oplossing van het probleem?

Het is een prettige gewaarwording om in het verslag van collega Bontempi een realistische, heldere toonzetting aan te treffen. Ook al zitten wij op een verschillende lijn wat betreft de verdere ontwikkeling van de Europese Unie, op het gebied van justitiële samenwerking in strafzaken zitten we aardig op één golflengte.

Het justitiële terrein raakt de kern van de soevereiniteit van lidstaten. De eigen strafrechtstelsels, het opleggen en uitvoeren van straffen, heeft zich door de eeuwen heen op eigen wijze ontwikkeld in de lidstaten. Ze zijn verweven met de staatsopvattingen en de culturele verworvenheden van lidstaten.

Dit kan – en mag – wat mij betreft niet zomaar over boord gezet worden voor een communautarisering richting Europese Unie. Prioriteit moet gegeven worden aan alledaagse, praktische samenwerking die tot snelle resultaten leidt.

Daar wijst dit verslag terecht op. Directe initiatieven om de huidige groei van de georganiseerde misdaad tegen te gaan zijn nodig. Harmonisering van bepaalde begrippen als "fraude’ schuw ik daarbij niet.

Het verslag van collega Bontempi biedt een basis om verder te gaan met praktische, justitiële samenwerking op het gebied van strafzaken, waarbij de soevereiniteit van de lidstaten op dit gevoelige terrein overeind blijft. Ik kan dan ook met dit verslag instemmen.

« Terug

Reacties op 'Justitiële samenwerking in strafzaken'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.