Hulp aan de kandidaatlanden in Midden- en Oost-Europa

woensdag 11 maart 1998 17:26

Handelingen van het Europees Parlement

VERGADERING VAN WOENSDAG 11 MAART 1998

Blokland (Christenunie-SGP). – Mijnheer de Voorzitter, we staan aan de vooravond van de start van de onderhandelingen over toetreding van nieuwe staten tot de Europese Unie. Eindelijk krijgt de omwenteling van 1989 politieke gevolgen en lijkt het isolement van een aantal voormalige Oostbloklanden ten einde. Dat plaatst zowel de nieuwe toetreders als de huidige lidstaten voor een enorme uitdaging. De redenering dat landen als Tsjechië, Polen en Hongarije de vragende partijen zijn en daarom maar moeten voldoen aan alle eisen die vanuit de Europese Unie worden geformuleerd, geeft onvoldoende recht aan de positie van gelijkwaardigheid tussen die nieuwe toetreders en de landen van de Europese Unie. We zullen gezamenlijk dat probleem moeten oplossen en dat betekent dat wij niet alleen de vragende partij mogen zijn, ook niet mogen verwachten dat de nieuwe lidstaten alleen maar de vragende partij zijn. Neen, wij zullen gezamenlijk in onderling overleg tot oplossing voor de economische problemen moeten komen. Ook ten opzichte van het gereedmaken van de nieuwe lidstaten voor het acquis communautaire , voor het milieubeleid wat in de Europese Unie gestalte krijgt. Daarvoor zal de nodige tijd en inzet gevonden moeten worden en dat kan niet zonder dat vanuit de Europese Unie ook alles gedaan wordt om dat mogelijk te maken. Uiteraard heeft de heer Oostlander, en ik wil hem daarvoor complimenteren, op een aantal belangrijke aspecten gewezen zoals daar zijn de fundamentele mensenrechten en het zal ook zo moeten zijn dat de politieke democratie die zich ontwikkelt, verder gestalte moet krijgen. Het idee van een rechtsstaat zal ook verder ontwikkeld moeten worden. Er zal oog moeten zijn voor de minderheden. Alleen op die wijze kunnen we wederzijds elkaar aanvaarden en tot een uitbreiding van de Europese Unie komen.

« Terug

Reacties op 'Hulp aan de kandidaatlanden in Midden- en Oost-Europa'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.