EMU

dinsdag 10 maart 1998 05:25

VERGADERING VAN DINSDAG 10 MAART 1998

Stemverklaringen

Blokland (Christenunie-SGP), schriftelijk . – Bovengenoemde drie verslagen betreffende verschillende aspecten over de op til zijnde Monetaire Unie hebben niet mijn instemming verkregen.

De resolutie over de praktische aspecten van de invoering van de euro roept bij mij nog de minste bezwaren op. Het is echter uiterst ongewenst om overheidsvoorlichting over de euro te laten ontaarden in reclame vóór de euro, zoals de paragrafen 10 en 17 suggereren. Ook kan ik mij niet vinden in het standpunt om detaillisten te verplichten tot een dubbele prijsaanduiding tijdens de overgang op de euro.

Het verslag van collega Torres Marques heeft veel weg van een opgeblazen ballon. Met veel verve wordt gewezen op de enorme voordelen van de euro voor toeristen. Maar die gelden vooral voor toeristen die een rondreis maken door verschillende landen van de Europese Unie, niet zozeer voor vakantiegangers die naar één land gaan. En wie gebruik maakt van elektronische betaalmiddelen, merkt weinig van de euro. Daarnaast zullen diverse kosten die samenhangen met de omschakeling een kostprijsverhogend effect hebben. Voor een groot deel zal het "enorme’ voordeel dus teniet worden gedaan. Het nut van dit verslag vermag ik derhalve niet in te zien, temeer omdat het beleid voor de toeristische sector een nationale aangelegenheid is.

Uit het verslag van collega Wolf – dat zou moeten gaan over de convergentie van wetgeving in de lidstaten – blijkt dat het EP geen juist zicht heeft op monetair beleid. De doelstelling van prijsstabiliteit wordt in dit verslag en op andere plaatsen als eenzijdig beoordeeld. Daarentegen blijkt het EP zo gepreoccupeerd door welvaartsgroei en werkgelegenheid, dat men denkt dat dit met monetair beleid allemaal te realiseren is. Mijn eerste punt van bezwaar is dat het loslaten van prijsstabiliteit als enige doelstelling een negatieve invloed zal hebben op de economische ontwikkeling. Mijn tweede bezwaar betreft de kortzichtigheid: de nagestreefde economische ontwikkeling zal in ecologische zin duurzaam moeten zijn, wil ze ook ten nutte komen van toekomstige generaties. Wanneer met deze bezwaren geen rekening wordt gehouden, schiet de Europese bevolking weinig op met een democratische verantwoording door de ECB aan het EP.

« Terug

Reacties op 'EMU'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.