Controleapparaat in het wegvervoer

maandag 30 maart 1998 15:24

VERGADERING VAN MAANDAG 30 MAART 1998

Van Dam (Christenunie-SGP). – Mijnheer de Voorzitter, deskundigen achten het niet-naleven van de voorschriften één van de ernstigste problemen van de vervoerssector. Ik deel de mening dat dit probleem niet in de eerste plaats wordt veroorzaakt door een gebrekkig controle-apparaat, de tachograaf. Het gebrekkig functioneren van de opsporingsinstanties acht ik de hoofdoorzaak. Bovendien is de regelgeving inzake rijtijden onvoldoende afgestemd op de kenmerken van het vervoer over de weg en dat lokt overtredingen uit.

Ik ben niettemin met de Raad van mening dat de tachograaf als controle-instrument moet worden vervangen door een boordcomputer of black box. De techniek van de tachograaf is verouderd. Het instrument is fraudegevoelig en kan in tegenstelling tot de boordcomputer niet gebruikt worden om de bedrijfsvoering te verbeteren. Wanneer bovendien de prijs van de boordcomputer vergelijkbaar is met die van de tachograaf al dan niet met smartcard dan ligt de keuze voor de boordcomputer voor de hand.

Nu de Raad daarvoor ook heeft gekozen wil ik niet vasthouden aan de oorspronkelijke keuze van het Parlement, dat in eerste lezing transportondernemingen de keuze wilde laten tussen een verbeterde tachograaf of een boordcomputer. Het naast elkaar bestaan van drie systemen, tachograaf, tachograaf plus en boordcomputer kan de controle alleen maar bemoeilijken.

Ik betreur het dat de Raad niet heeft besloten tot een "retrofit’ . Het is onvermijdelijk dat bij de invoering van een nieuw apparaat het oude en het nieuwe enige tijd naast elkaar gebruikt worden. Maar de Raad had een deadline moeten stellen voor het gebruik van de tachograaf. Nu zullen we nog lange tijd geconfronteerd worden met tachograafschijven in oude vrachtwagens, die straks bijna niemand meer kan lezen, en volgens de rapporteur zijn het met name de oude vrachtwagens die de rij- en rusttijden overtreden. Een amendement van mijn hand om na verloop van jaren de boordcomputer verplicht te stellen, kreeg echter onvoldoende steun in de vervoerscommissie. Ik heb liever geen retrofit dan een retrofit die neerkomt op een opwaardering van de oude tachograaf. Wanneer de Raad nu anno 1998 al in grote meerderheid kiest voor een boordcomputer, lijkt het me dwaas om in de volgende eeuw oude vrachtwagens uit te rusten met een technologie die in feite nu al achterhaald is.

« Terug

Reacties op 'Controleapparaat in het wegvervoer'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.