Verkoop van en de waarborgen voor consumptiegoederen

maandag 09 maart 1998 20:21

VERGADERING VAN MAANDAG 9 MAART 1998

Blokland (Christenunie-SGP). – Mevrouw de Voorzitter, in de meeste lidstaten bestaat al wetgeving over garantietermijnen en rechten van de consument. Deze wetgeving loopt echter nogal uiteen. Met de toenemende internationalisering van de consumptie en de productie wordt het tijd voor harmonisering van de consumentenbescherming. Wij staan dus achter de keuze voor een Europese richtlijn over garanties bij verkoop. Bij elke constatering van een gebrek aan een product doet de vraag zich voor: was het al stuk of heeft de gebruiker het kapot gemaakt? In de praktijk blijkt dat die schuldvraag soms helemaal niet te beantwoorden is. Soms zal de consument liegen. Hij weet dat hij het defect zelf heeft veroorzaakt maar doet alsof zijn neus bloedt. Moet in dat geval een uitgebreide bewijsprocedure worden gestart? Een bedrijf zal daar, als het niet om een al te grote kostenpost gaat, niet veel trek in hebben. Soms zal er wel sprake zijn van een defect bij de aankoop of kort daarna waar de consument niets kan aan doen. Dan is het wel duidelijk en moet een regeling worden getroffen die de consument schadeloos stelt.

Maar het eerste geval is natuurlijk het lastigste. Het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbescherming kiest duidelijk voor de consument waar het om de bewijslast gaat. Hij gaat vrijuit. Dat heeft te maken met een machtsverschil tussen kopers en verkopers. Wij kunnen achter deze keuze staan. Hier en daar zal dat inderdaad tot kostenverhoging voor de producent leiden. Maar die is anderzijds weer gebaat bij een goede naam, zowel voor het product als voor zijn service. Niets is zo'n goede reclame als een snelle vervanging van het goed. Ik ben daarom niet zo erg onder de indruk van de vele lobbybrieven vanuit het bedrijfsleven dat het allemaal zo duur is en uiteindelijk de consument extra geld kost. Voor de detailhandelaar is er wel een recht van regres nodig waardoor hij zijn kosten op de producent kan verhalen. Als er echt te veel aanspraak gemaakt wordt op de wettelijke garantie, dan is er iets mis met het product. Wij kunnen dus veel van de amendementen in het verslag-Kuhn steunen.

« Terug

Reacties op 'Verkoop van en de waarborgen voor consumptiegoederen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.