Werkzaamheden van de Paritaire Vergadering ACS-EU in 1997

donderdag 12 maart 1998 15:19

VERGADERING VAN DONDERDAG 12 MAART 1998

Blokland (Christenunie-SGP). – Mevrouw de Voorzitter, het meest in het oog springende punt van de ontwerpresolutie is het verschil van mening in de Paritaire Vergadering tussen de leden van de Europese Unie en de ACS over de mensenrechten. Zo er al niet over de inhoud van de mensenrechten zelf anders gedacht wordt dan in ieder geval over hoe en of schendingen van de mensenrechten veroordeeld moeten worden.

Om te voorkomen dat een kleine meerderheid in de ACS-groep de veroordeling van een land kan tegenhouden, vraagt de rapporteur om een onderzoek naar aanpassing van de stemmingsprocedure in de Paritaire Vergadering. Ik wil hierbij twee kanttekeningen plaatsen.

Ten eerste, wanneer de stemmingsprocedure in de gesuggereerde richting aangepast wordt dan dreigt het effect van de Paritaire Vergadering als orgaan waar de Europese Unie en ACS-parlementariërs elkaar ontmoeten af te nemen, omdat bij een uiterst belangrijk onderwerp als de mensenrechten grote groepen overstemd kunnen worden. Wat is een veroordeling van Nigeria door de Paritaire Vergadering waard als dit tegen de zin van de meerderheid van de ACS-landen gebeurt? Deze vraag moet bij een herziening van de stemprocedure zwaar meewegen.

Ten tweede, de resolutie is eenzijdig als het gaat over de mensenrechten, want niet alleen over de schending van de mensenrechten door landen was verschil van mening. De afgevaardigden konden, blijkens de toelichting bij het verslagRobles Piquer, ook geen overeenstemming bereiken over het recht op leven van het ongeboren kind. Terecht wijzen de ACSlanden op het recht op leven van dat ongeboren kind. De abortuspraktijk, zoals die in veel lidstaten van de Unie voorkomt, is hierop een grove schending. Maar dit punt komt in de resolutie zelf niet voor en in de toelichting wordt het genuanceerd door te spreken over de "bekende, op grond van een levensovertuiging gebaseerde tegenstellingen’ .

Terecht wordt uitgesproken in de resolutie dat democratie en de rechtsnormen een absolute voorwaarde zijn voor de voortzetting van de ontwikkelingssamenwerking. Laten wij dan ook luisteren naar de ACS-landen wanneer zij ons wijzen op onze schendingen van mensenrechten.

« Terug

Reacties op 'Werkzaamheden van de Paritaire Vergadering ACS-EU in 1997'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.