Ontwikkelingsfinanciering

vrijdag 20 februari 1998 19:14

VERGADERING VAN VRIJDAG 20 FEBRUARI 1998

Van Dam (Christenunie-SGP). – Mijnheer de Voorzitter, in zijn verslag neemt collega Wynn een bijzonder ongebruikelijk standpunt in. De Raad vraagt het Parlement om advies, maar als het aan hem ligt weigert het Parlement dat uit te brengen. De redenering daarbij is: ’ Wij willen het Europees Ontwikkelingsfonds integreren in de communautaire begroting. Met een mager adviesje over de financiële reglementen nemen we geen genoegen’ !

Met deze opstelling toont het Parlement zich een slecht verliezer. In het Europees Verdrag is niets geregeld over opneming van het Europees Ontwikkelingsfonds in de communautaire begroting. Ook met het Verdrag van Amsterdam is daar geen verandering in gekomen. Het Hof van Justitie heeft het Parlement ten aanzien van het karakter van de uitgaven volledig in het ongelijk gesteld. Het gaat volgens het Hof niet om communautaire uitgaven. De Raad is dus zelfs niet verplicht om het Parlement inzake de financiële reglementen van het Europees Ontwikkelingsfonds om advies te vragen.

Het weigeren om een advies uit te brengen doet me denken aan een nukkig kind dat z'n zin niet krijgt en daarom alles wat het wel ontvangt, boos opzij schuift. Door te weigeren oefent het Parlement ook geen politieke druk uit, anders zou ik er nog enig begrip voor op kunnen brengen. Als Raad zou ik maar niet wakker liggen van zo'n opstelling. "Jullie willen geen advies uitbrengen? Ook goed, dan regelen we het wel zonder jullie’ .

Mijn kritiek op het verslag is niet alleen procedureel, maar ook inhoudelijk van aard. Het is op zich waar dat het Parlement al jaren pleit voor opname van de EOF-uitgaven in de begroting. Maar daar zijn nogal wat argumenten tegen in te brengen. Zo moeten we goed beseffen dat het in de Conventie van Lomé gaat om contractuele verplichtingen van de lidstaten ten opzichte van de Lomé-landen. De lidstaten vervullen dan ook een belangrijke functie bij de uitvoering van deze overeenkomst, die intergouvernementeel van karakter is.

Daarop lettend is er veel voor te zeggen om de financiering niet via de communautaire begroting te laten verlopen. Natuurlijk is coördinatie tussen de Gemeenschap en de lidstaten noodzakelijk. Maar die noodzaak blijft ook aanwezig als het EOF in de begroting van de Unie wordt opgenomen.

« Terug

Reacties op 'Ontwikkelingsfinanciering'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.