Luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen (voortzetting)

dinsdag 17 februari 1998 14:44

VERGADERING VAN DINSDAG 17 FEBRUARI 1998

Blokland (Christenunie-SGP). – Mijnheer de Voorzitter, dit Auto-Olie-Programma nadert zijn voltooiing. Als de waarden voor 2005 thans bindend worden vastgelegd, wordt de industrie duidelijkheid gegeven. Ik ben het op dat punt geheel eens met de beide rapporteurs. Bindende waarden voor 2005, zowel voor de voertuigen als voor de brandstoffen, zijn beslist nodig. Weliswaar zullen flinke investeringen nodig zijn, maar technisch is het allemaal haalbaar en voor de luchtkwaliteit is het een noodzaak.

Alleen op het punt van de NOX-katalysator is nog even geduld nodig. Amendement 28 dat het zwavelgehalte in 2000 terugbrengt tot 100 ppm lijkt mij heel reëel. Wanneer de nieuwe katalysator dan in productie is, moet tenminste ook de zwavelarme brandstof beschikbaar zijn.

Van harte ondersteun ik de amendementen over OBD en koude start. Ook sta ik achter een duurzaamheidstest na tien jaar.

Aan het front van de CO2 -eisen zit beweging, zo las ik, al zijn de geluiden niet zo positief. Nu de emissies van sterk vervuilende stoffen flink teruggedrongen worden, is het hoog tijd om meer te doen aan de terugdringing van het brandstofgebruik in het algemeen. Vooral nu blijkt dat met kleine technologische verbeteringen grote besparingen op brandstof mogelijk zijn. Ik denk hierbij aan de vliegwielauto, waarmee twintig procent reductie kan worden bereikt. Ook wijs ik op de ontwikkeling van de 5-liter- auto. Overweegt de commissaris hiervoor bindende wetgeving op Europees niveau? Onzes inziens is de tijd daarvoor nu wel rijp. Op die manier zouden de Kyoto-afspraken binnen bereik kunnen komen.

« Terug

Reacties op 'Luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen (voortzetting)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.