Storten van afvalstoffen

dinsdag 17 februari 1998 14:36

VERGADERING VAN DINSDAG 17 FEBRUARI 1998

Blokland (Christenunie-SGP). – Mijnheer de Voorzitter, dit voorstel over het storten van afval heeft een lange looptijd gehad, maar nu is hopelijk het einde in zicht. Toch denk ik dat het wachten beloond is. Want wat de Commissie nu op tafel heeft gelegd is een flinke verbetering ten opzichte van het afgekeurde gemeenschappelijk standpunt van 1995.

Er is nu op allerlei manieren rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen. Het scheiden van biologisch afbreekbaar afval heeft een plaats gekregen en het grondgebied waar de richtlijn van toepassing is, omvat nu bijna de hele Unie. Dat zijn grote verbeteringen. Ook de introductie van het kostenaspect en de nazorg van de stortplaatsen zijn winstpunten.

En dan nu de praktijk. Hoe zal het allemaal gaan lopen? De verpakkingsrichtlijn en deze richtlijn bevatten prikkels om zo hoog mogelijk in afvalhiërarchie te blijven, maar het leven is vaak weerbarstiger dan de leer. Kortom, het zal van de inzet van de nationale en de lokale overheden afhangen of preventie en hergebruik echt de voorrang zullen krijgen.

Waar wij ons vooral zorgen over maken, zijn de transporten van afval naar de goedkope verbrandingsovens en naar de veel te goedkope stortplaatsen. De invoering van de nieuwe kostenberekening voor het storten moet nu heel snel op gang komen in de lidstaten. Hoewel deze richtlijn er wel mooier uitziet dan eerdere versies, moeten wij onder ogen zien dan miljarden tonnen afval nog steeds op een ongeoorloofde manier worden gestort of met veel te vuile emissies verbrand.

Er is dus haast geboden bij de implementatie, maar daarnaast zit er nog een groot hiaat in de afvalverwerkingsketen. Er moet op zeer korte termijn een herziening komen van de richtlijn voor de afvalverbrandingsovens met nieuwe normen voor de uitstoot. Mijn vraag aan de commissaris is: wanneer komt het voorstel hiervoor klaar? Er is namelijk nog een veel te grote ongelijkheid tussen de verbrandingsovens.

« Terug

Reacties op 'Storten van afvalstoffen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.