Beperking van de emissie van vluchtige organische stoffen

dinsdag 13 januari 1998 17:28

VERGADERING VAN DINSDAG 13 JANUARI 1998

Blokland (I-EDN). – Mijnheer de Voorzitter, ik wil beginnen met professor Cabrol te complimenteren met zijn verslag. In het verslag-Cabrol worden op enkele punten belangrijke aanscherpingen van het Commissievoorstel gepleegd. De vermindering van de hoeveelheid vluchtige organische stoffen is om twee redenen een noodzaak.

In de eerste plaats omdat deze stoffen ozonvervuiling aan het aardoppervlak veroorzaken met alle nare gevolgen die dat heeft voor mensen met luchtwegproblemen. In de tweede plaats omdat inmiddels wel duidelijk is dat deze stoffen voor mensen die er dagelijks mee werken absoluut niet ongevaarlijk zijn. Schilders, stoffeerders, mensen die veel met lijmen werken, mensen die dingen moeten reinigen met aceton worden ernstig bedreigd door deze stoffen. Ze krijgen te maken met meestal te laat onderkende psychische ziektebeelden, die hun leven ruïneren. We moeten dan denken aan concentratiestoornis, slapeloosheid, duizeligheid, en in ergere gevallen zelfs geheugenverlies, persoonlijkheidsstoornissen en depressiviteit.

Deze ziektebeelden, die inmiddels bekend staan onder de verzamelnaam OPS, organo-psychosyndroom, zijn lange tijd niet erkend. Daar moet nu eens een eind aan komen. Het doel van deze ontwerprichtlijn is niet, de arbeidsomstandigheden in de bedrijven waarin de vluchtige gassen vrijkomen te regelen. Toch hoop ik dat de reductieverplichtingen ook aan de bestrijding van OPS een bijdrage zullen leveren. Dat neemt overigens niet weg dat ik de Commissie graag oproep om in het kader van het sociaal beleid aan dit probleem aandacht te besteden.

Op een punt ben ik minder blij met de ontwerpresolutie, namelijk daar waar de implementatie van de reductie via nationale plannen wordt geschrapt. Dat is mijns inziens een achteruitgang. De regeling van artikel 5 over de nationale plannen in het Commissiedocument was helemaal niet slechter dan een algemene regeling. Vaak zijn nationale plannen zelfs veel effectiever. Voor de rest: een uitstekend advies, waar de Raad zijn winst mee kan doen.

« Terug

Reacties op 'Beperking van de emissie van vluchtige organische stoffen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.