Mensenrechten; klonen

donderdag 15 januari 1998 20:27

VERGADERING VAN DONDERDAG 15 JANUARI 1998

Blokland (Christenunie-SGP). – Mijnheer de Voorzitter, wat zetten wij in de discussie omtrent de mogelijkheden van de wetenschap voorop: de haalbaarheid van een techniek of de morele wenselijkheid ervan? Ook hier staat deze vraag weer centraal.

Gezien de vele reacties van afschuw op de plannen van de Amerikaanse wetenschapper Richard Seed, lijkt in dit geval de morele onwenselijkheid van het klonen van mensen het te winnen van de zucht naar vooruitgang van de wetenschap.

En terecht. De kloontechniek laat niets aan het toeval over en kopieert slechts. In feite voegt hij niets toe. Gaat men een stap verder en verbetert men een bepaald gen in de kloon, dan zijn we aanbeland op het gevaarlijke gebied van de rassenveredeling. Er is dus weinig goeds van deze techniek te verwachten.

Hoe zit het vervolgens met de kloon? Bij discussies over mensenrechten heeft onze fractie al vaker opgemerkt dat de vrijheid van de één begrensd wordt door de vrijheid van de ander. Ook hier geldt dit. De menselijke waardigheid, de individualiteit en identiteit van de mens is hier in het geding en de mens wordt gereduceerd tot een verbruiksartikel.

Het is dan ook goed dat er nu een protocol ter ondertekening ligt bij de Raad van Europa waarin het klonen van mensen verboden wordt.

Toch heb ik zo mijn bedenkingen voor de toekomst. Ik erken God als de Schepper van de mens. Het nieuwe menselijk leven dat ontstaat in de band tussen man en vrouw zie ik als een uniek geschenk van God. Wat mij betreft worden de grenzen scherp getrokken. Dat betekent een absoluut verbod op het klonen van mensen. Voor enkele landen lijkt dat verbod nu al niet zo absoluut.

Zo wekt het zorgen dat Nederland, Engeland en Duitsland het protocol nog steeds niet ondertekend hebben. Deze landen moeten onder druk gezet worden.

Ik hoop van ganser harte dat we vandaag besluiten tot een absolute, harde opstelling tegen het klonen van mensen. Dat is van levensbelang.

« Terug

Reacties op 'Mensenrechten; klonen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.