Betrekkingen Europa-VS

dinsdag 13 januari 1998 16:18

VERGADERING VAN DINSDAG 13 JANUARI 1998

Van Dam (Christenunie-SGP). – Mijnheer de Voorzitter, president Kennedy sprak in 1963 de historische woorden: ’ Ich bin ein Berliner’ ! Ze gaven iets weer van de speciale relatie tussen de Verenigde Staten en Europa tijdens de koude oorlog. De Verenigde Staten stonden garant voor de verdediging van de vrijheid in West-Europa.

Die automatische identificatie met onze belangen is voorbij, al moeten we daarover niet dramatisch doen. De Verenigde Staten en Europa zullen ook in de toekomst nauw bij elkaar betrokken blijven. Noch op economisch noch op veiligheidsgebied kunnen we zonder Amerikaans partnerschap. Om de relatie met de Verenigde Staten te optimaliseren zijn de volgende prioriteiten te stellen: de Nieuwe Transatlantische Agenda, vooral opheffing van handelsbelemmeringen; afstemming over nieuwe terreinen als milieu, volksgezondheid en energie; oplossing van handelsgeschillen met respectering van WHO-uitspraken, zowel door de Verenigde Staten als door de Europese Unie. Tenslotte, één lijn trekken tegenover kwalijke regimes, zonder dat Europese landen de eigen handelsbelangen vooropstellen met het risico dat de Europese Unie en de Verenigde Staten tegen elkaar worden uitgespeeld.

Een grotere bijdrage van Europese landen aan de veiligheid op ons continent kan het beste vorm krijgen door de West-Europese Unie om te vormen tot een Europese pijler binnen de NAVO.

« Terug

Reacties op 'Betrekkingen Europa-VS'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.