De euro, de kapitaalmarkt, de consument en de EMU

dinsdag 13 januari 1998 09:16

VERGADERING VAN DINSDAG 13 JANUARI 1998

Blokland (Christenunie-SGP). – Mijnheer de Voorzitter, met dit debat over de EMU zou dit Parlement een goede indruk kunnen maken. In economische zin gaat Europa immers alles voor de wind. Het aantal geprognosticeerde EMUdeelnemers is nog nooit zo hoog geweest. Voor Italië, Spanje en Portugal ligt de toetreding in het verschiet. Frankrijk en Duitsland moet alle zeilen bijzetten, maar zullen het ook wel redden, want zij zijn in politieke zin onmisbare EMU-deelnemers.

De juichstemming over de EMU is heel voorstelbaar, maar eveneens zeer gevaarlijk. Hij leeft vooral bij politici, ambtenaren en bankiers. Maar de Nederlandse kiezer denkt er anders over. 47 % verwacht uitstel. Slechts 18 % verwacht dat de EMU op 1 januari 1999 van start gaat met een grote groep van landen. Dat betekent een enorme kloof tussen het te nemen besluit op 2 mei 1998 en wat de bevolking denkt dat het besluit zal zijn.

Wie denkt dat de EMU doorgaat omdat er sprake is van een goede economische convergentie vergist zich. Er wordt voldaan aan formele Verdragscriteria. Maar in de reële sfeer zijn er grote verschillen in economische en conjuncturele ontwikkelingen. Ook zijn lang niet alle resultaten in de sfeer van de overheidsfinanciën gebaseerd op structurele maatregelen.

De EMU vindt geen doorgang vanwege de bereikte convergentie, maar omdat belangrijke politici hun lot ermee hebben verbonden. Vier Duitse hoogleraren hebben onlangs hun opinie op dit punt publiek gemaakt. Zij waarschuwen voor instabiele wisselkoersen als de euro ongeloofwaardig wordt door deelname van economisch zwakkere landen.

Ook de werkgelegenheidseffecten worden geflatteerd. Zij zullen positief zijn voor welvarende regio's, maar voor zwakke regio's is veeleer een negatief effect te verwachten. Op vergelijkbare wijze worden andere economische risico's van de EMU buiten beschouwing gelaten. Mochten die manifest worden dan heeft de EMU een probleem. Het vertrouwen in de euro wordt dan op de proef gesteld. Het zal moeilijk zijn om als europarlementariër uit te leggen waarom de euro zo goed voor de Europese consument is.

« Terug

Reacties op 'De euro, de kapitaalmarkt, de consument en de EMU'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.