Bijstand aan zwaarverschuldigde ACS-landen

vrijdag 16 januari 1998 14:07

Blokland (ChristenUnie-SGP) – Mijnheer de Voorzitter, gisteren debatteerden we in dit Huis over de effectiviteit van de ontwikkelingshulp. Hulp is niet alleen effectief, omdat de macro-economische omstandigheden in veel ontwikkelingslanden ongunstig zijn. Een van de redenen hiervoor is de enorme schuldenlast die de ontwikkelingslanden met zich mee torsen.

Terecht wordt in het uitstekende verslag-Torres Couto, waarmee ik van harte heb kunnen instemmen, de verantwoordelijkheid voor deze schulden niet alleen bij de ontwikkelingslanden gelegd. Ook de kredietverschaffers dragen verantwoordelijkheid, voorzover zij lichtvaardig kredieten verleend hebben aan corrupte dictaturen of leningen verstrekt hebben aan economisch dubieuze projecten.

Hoewel algemeen erkend werd dat de ontwikkelingslanden deze schulden onmogelijk konden aflossen, viel over kwijtschelding of herschikking van met name de multinationale schulden nooit te praten. Gelukkig is hier met het initiatief van de Wereldbank en het IMF verandering in gekomen en wordt met het voorstel van de Commissie in de Europese Unie uitvoering aan dit initiatief gegeven.

Met de rapporteur ben ik ook van mening dat voor het concept "draaglijke schuld’ niet alleen met macroeconomische indicatoren gerekend moet worden, maar dat ook sociale indicatoren erin opgenomen moeten worden.

De rijke landen kunnen niet doorgaan om met de ene hand ontwikkelingshulp aan de arme landen te verlenen en met de andere hand de interest op de enorme schulden van deze landen te innen. Bovendien kan kwijtschelding van schulden voor veel ontwikkelingslanden een begin zijn voor economisch herstel.

« Terug

Reacties op 'Bijstand aan zwaarverschuldigde ACS-landen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.