Meer calvinisme in Europa

Johannes Calvijn_610maandag 25 mei 2009 09:28

De Europese Verkiezingentour van de ChristenUnie SGP was vrijdag in Dordrecht, de stad van Calvijn met de recent door de Koningin geopende tentoonstelling over Calvijn. Hier werd ook de beroemde Nationale Synode (1618-1619) gehouden. Hier in ‘Dordt’ werden de grondslagen gelegd van Nederland als calvinistische natie. Om het met Abraham Kuyper te zeggen: het calvinisme vormt de grondtoon van ons volkskarakter.

Twee kernbegrippen van het calvinisme zijn verantwoordelijkheidsbesef en soberheid. Verantwoordelijkheidsbesef: als iedereen zou doen wat hij of zij zou moeten doen, is er al veel gewonnen. Je beseft dat je niet alleen voor jezelf leeft en werkt, maar ook voor anderen. Soberheid: je houdt maat. Heel concreet in deze crisistijd: er moet een eind komen aan de graaicultuur en idioot hoge salarissen en bonussen. Hier ligt met name een taak voor Europa, omdat nationale maatregelen te weinig effect hebben.
 
Calvinisme is weer in
Gelukkig is het calvinisme weer in. ChristenUnie en SGP willen daar in Europa best een handje bij helpen. Bijvoorbeeld met de bovengenoemde noties en het begrip rentmeesterschap. Ook dat is concreet te maken. Ik steun de initiatieven van de Drechtsteden om meer milieuvriendelijke binnenvaart te gebruiken. Europa moet schoner, ook door het inzetten van electriciteitsproductie uit afval: daar wordt hier uitstekend op ingespeeld.
 

« Terug

Reacties op 'Meer calvinisme in Europa'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.