Houd belang binnenvaart in het oog

IMG_0143_2_1vrijdag 24 april 2009 10:33

Met een speech over mobiliteit in het Europees Parlement riep Hans Blokland onlangs op om aandacht te houden voor de belangen van de binnenvaart.

"Allereerst wil ik de heer Savary danken voor de goede samenwerking. Hij heeft een goed rapport opgesteld in nauwe samenwerking met de schaduwrapporteurs.

In het rapport komt zeer duidelijk naar voren dat stedelijke mobiliteit een onderdeel van de transportsector is, waar veel uitdagingen en kansen liggen. Uitdagingen op het gebied van de Europese klimaatdoelstellingen, congestiebestrijding, verkeersveiligheid en gebruiksvriendelijkheid, en kansen met betrekking tot duurzame economische ontwikkeling, en daar nauw mee verbonden, de groei van de binnenvaart.

Omdat het rapport van uitstekende kwaliteit is en, volkomen terecht, rekening houdt met het subsidiariteitsbeginsel, wil ik kort op de relatie tussen stedelijke mobiliteit en de binnenvaartsector ingaan.

Duurzame economische ontwikkeling in Europa, ook op transportgebied in stedelijke gebieden, zal in grote mate niet zonder het gebruik van de binnenvaart kunnen. Veel Europese steden hebben binnenwateren en daardoor de capaciteit in huis om een groeiende transportvraag duurzaam op te vangen. Groei van de binnenvaart vraagt namelijk niet om grote infrastructuurinvesteringen, draagt niet bij aan congestievorming in Europese steden en leidt niet tot vergroting van de milieu- en klimaatproblemen in de Europese steden mits de binnenvaart beschikt over schone motoren en schone brandstoffen. Als de binnenvaartcapaciteit van nature aanwezig is in de Europese steden, moet die capaciteit daarom aangewend en gestimuleerd worden. De toekomst van stedelijke mobiliteit is dus nauw verbonden met de toekomst van de binnenvaart. Ik verzoek de Europese Commissie daarom, bij het opstellen van nieuwe wetgeving met betrekking tot stedelijke mobiliteit, de belangen van de binnenvaart scherp in het oog te houden."

 

« Terug