Gezondheidszorg regelen lidstaten zelf

Verzorgingshuis vaagvrijdag 24 april 2009 09:28

Onlangs speechte Hans Blokland in het Europees Parlement over patiëntenrechten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg. De ChristenUnie SGP meent dat gezondheidszorg het beste door lidstaten zelf geregeld kan worden en niet vanaf Europees niveau opgelegd.

"De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het rapport Bowis over patiëntenrechten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg. Ik bedank de rapporteur voor alle inspanningen die hij heeft geleverd. Grensoverschrijdende zorg is een feit en daarbij moeten de patiëntenrechten gewaarborgd zijn. We moeten echter wel oppassen dat dit niet te ver gaat. Gezondheidszorg is iets wat voorbehouden moet blijven aan de lidstaten. Samenwerking op EU niveau mag niet ten koste gaan van de zorgkwaliteit en van principiële ethische keuzes die lidstaten maken. De ethische diversiteit moet gewaarborgd blijven en ik ben dan ook blij dat dit in het rapport is opgenomen. Een heel moeilijk punt vind ik de rechtsgrondslag. Ik vind het ongelukkig dat gekozen is voor artikel 95. Ook de juridische commissie gaf dat advies. Naar mijn mening druist dit in tegen de subsidiariteit op dit beleidsterrein en wordt het moeilijk voor lidstaten om onafhankelijke keuzes te maken zonder dat het Hof van Justitie ingrijpt."

 

 

« Terug