Consistente stem tegen kwijtingverlening Europese Commissie

Euroswoensdag 22 april 2009 18:30

"Wij stemmen tegen de kwijtingverlening aan de Europese Commissie. Het geld van de Europese Unie moet verantwoord worden besteed", aldus Europarlementariër Bas Belder (ChristenUnie-SGP). Belder was verrast dat collega's van CDA en PvdA zich dit jaar opeens bij hem aansluiten met hun tegenstem. "Vorig jaar was het foutenpercentage in de Structuurfondsen nog 12 procent in het begrotingsjaar 2006. Nog hoger dan de 11% van nu. Maar vorig jaar stemden CDA en PvdA niet tegen. Verrassend."

 

Belder is daarnaast aangenaam getroffen door het feit dat de Europese administratie voor het eerst in veertien jaar op orde is. "Dat is zonder meer een belangrijke stap in de goede richting. Maar de onderliggende uitgaven komen nog lang niet goed genoeg in de boeken terecht."

 

De Europarlementariër zet morgen in het Europees Parlement nog wel een paar vraagtekens: "Nationale beheerverklaringen moeten ertoe bijdragen dat de lidstaten zich meer verantwoordelijk weten voor de uitgaven. Graag wil ik weten op welke wijze de Europese Commissie de druk op de lidstaten beoogt op te voeren. In hoeverre is een koppeling mogelijk tussen uitbetaling van de Structuurfondsen en de kwaliteit van de beheerverklaringen?

Nu er dit jaar versneld EU-geld wordt uitgegeven om de economie te stimuleren moet dat reden te meer zijn om het geld verantwoord te besteden. Vanuit de actualiteit is er dus alle aanleiding om een kwaliteitsslag te maken bij de controle op de uitgaven.

Het parlement heeft terecht vraagtekens geplaatst bij de gentlemen’s agreement waarin Raad en Europees Parlement overeenkwamen zich niet te bemoeien met elkaars uitgaven voor beheer. De beide instellingen moeten zich immers ook kunnen uitspreken over elkaars uitgaven."

« Terug