Nieuwe financiële moraal in EU

economische_crisiswoensdag 22 april 2009 17:09

"Nu de eerste tekenen van economisch herstel door de centrale banken van Europa en Amerika worden voorspeld is het zaak niet te verslappen in de uitvoering van richtlijnen om een herhaling te voorkomen", aldus europarlementariër Hans Blokland vandaag in het Europees Parlement.

De rol van de ratingbureaus in de kredietcrisis is aanzienlijk. Beleggers voeren zonder raadpleging van derden op de weergave van deze bureaus. Dat in een veranderende markt de ratings niet adequaat werden aangepast heeft verschillende oorzaken. Deze oorzaken zijn niet allemaal te voorkomen met nieuwe regels.

 

Het formuleren van een vestigingseis binnen de EU voor het uitoefenen van rating activiteiten is een goed begin. Maar gezien het mondiale karakter van de markt ook niet meer dan een begin. De Commissie moet snel werk maken van harmonisatie van de richtlijnen met derde landen. Daarom verdient het de voorkeur om binnen de EU op dit terrein centraal te werken.

 

Het is duidelijk dat er meer nodig is voor herstel van vertrouwen in de financiële markten. Misschien moeten we daarom wel beginnen met een nieuwe financiële moraal.

 

« Terug