Buitenweg beperkt vrijheid van onderwijs

schoolbord_610x192donderdag 02 april 2009 11:01

Het Europees Parlement nam vandaag het rapport Buitenweg aan over discriminatie. Hoewel Europarlementariër Hans Blokland (ChristenUnie-SGP) de afschuw van Kathalijne Buitenweg over discriminatie deelt, is hij niet blij dat dit specifieke rapport is aangenomen. "Omdat met dit rapport een ernstige inbreuk ontstaat in vrijheden van onze burgers. Als we de keuzevrijheid van ouders, voor bijvoorbeeld scholing, belangrijk vinden staan we een beperking daarvan niet toe. Dit rapport beperkt die keuzevrijheid."

Blokland meent dat met het rapport Buitenweg ondermeer de vrijheid van onderwijs in het geding is. "Christelijke scholen en instellingen in Nederland kiezen er bewust voor om een toelatingsbeleid te formuleren in overeenstemming met de identiteit van die school. Scholen kunnen nu eisen stellen die nodig zijn om doel en grondslag te verwezenlijken. Zo is er ruimte voor ouders om te kiezen voor een principiële school die de Bijbel serieus neemt. Dat is een uitwerking van de vrijheid van godsdienst. En naar de overtuiging van ouders in het belang van de opvoeding van hun kind." Het rapport beperkt dit wat hem betreft teveel

Daarnaast meent Blokland, en met hem vele andere Europarlementariërs dat het voorstel niet in overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel. "De aanpak van discriminatie kan heel goed nationaal worden geregeld. Sterker nog: in Nederland hebben we dit al geregeld. Daarvoor hebben we Europa niet nodig. Los van administratieve problemen lijkt mij het subsidiariteitsbeginsel al voldoende grond om het commissievoorstel te verwerpen." Blokland verwacht niet dat de Raad het rapport Buitenweg overneemt. "Het rapport is slechts een advies en de Raad moet unaniem beslissen. Ik hoop dat de Raad hier een stokje voor zal steken."

« Terug